Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
100-lecie Harcerstwa Polskiego

100-lecie Harcerstwa Polskiego

czachor, 2010-10-17 Tagi: 100-lecie harcerstwa

Zamieszczamy list zwołujący Zlot 100-lecia Harcerstwa Polskiego "Całym życiem - Przygoda XXI", który odbędzie się w sierpniu 2011 r. Wkrótce więcej informacji.

27 września 2010

71 rocznica powołania Szarych Szeregów

Tłumacząc książkę Roberta Baden-Powella "Scouting for Boys", latem 1910 roku Andrzej Małkowski założył drużynę chłopców w robotniczej dzielnicy Lwowa, sprawdzając opisany w niej system wychowawczy. W kolejnym kroku zapoznawał ze skautingiem tajne oddziały ćwiczebne Zarzewia, przygotowując je do przekształcenia w jawne drużyny Sokoła. W marcu 1911, kursem skautowym dla członków i członkiń Sokoła, Zarzewia i Eleuterii (w tym Eleusis), zorganizowanych w cztery Drużyny Młodzieży Sokolej i dwa patrole (zastępy) akademickie, rozpoczął realizację swojego planu. Wykłady i ćwiczenia przygotowujące przyszłych drużynowych prowadzone były w oparciu o wydany nakładem Sokoła lwowskiego podręcznik Małkowskiego "Scouting jako system wychowania młodzieży".

22 maja 1911 uznał wynik kursu za pomyślny. Postęp pracy oraz jej szybki rozwój sprawiły, że kierownik kursu wraz z Komendą Drużyn postanowili przejść z okresu próby do stworzenia we Lwowie organizacji scoutowej - pisał Małkowski w swym Rozkazie dziennym L. 1/11, przekształcając Komendę tych Drużyn w  Komendę Scoutową.

Dziś - w niemal 100 lat od tamtego majowego rozkazu - dziękujemy założycielowi Harcerstwa Polskiego za jego trud, bez którego nie byłoby wielotysięcznego ruchu harcerskiego w Polsce i poza jego granicami. Pamiętamy zarówno o tych, którzy w wielu wojennych zrywach i konspiracyjnych działaniach swoją krwią świadczyli, że Harcerstwo to nieustająca służba Ojczyźnie, jak i o tych którzy w dniach pokoju swoim życiem potwierdzali umiejętność skutecznej pracy dla dobra Boga, Polski i bliźnich.

Dlatego dzisiaj - kiedy obchodzimy dzień, w którym 71 lat temu zostały utworzone harcerskie Szare Szeregi -  wspólnie zwołujemy Jubileuszowy Zlot 100-lecia Harcerstwa Polskiego.

Spotkamy się pod hasłem "Całym życiem - Przygoda XXI" w terminie 22-28 sierpnia 2011 r. Funkcję Komendanta Zlotu powierzamy hm. Krzysztofowi Jerzemu Piasecznemu HR. Jesteśmy przekonani, że to radosne spotkanie młodych ludzi z różnych organizacji harcerskich będzie symbolem naszego braterstwa, pokaże wartość harcerskiej metody wychowawczej i podsumowując stuletnią historię ruchu harcerskiego da dobry impuls do skutecznego działania w kolejnych latach naszej harcerskiej służby Bogu, Polsce i bliźnim.

Z braterskim pozdrowieniem Czuwaj!

hm. Stefan Adamski - Przewodniczący Harcerstwa Polskiego na Ukrainie
phm. Adam Błaszkiewicz - Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie
hm. Michał Butkiewicz - Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
hm. Róża Rzeplińska - Naczelniczka Stowarzyszenia Harcerskiego
hm. Jarosław Sroka - Przewodniczący Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE (Skauci Europy)