Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
102 rocznica powstania harcerstwa polskiego

102 rocznica powstania harcerstwa polskiego

skauci-europy.pl, 2013-05-22 Tagi: Polska, historia, rozwój

Dzisiaj jest rocznica powstania harcerstwa polskiego. 22 maja 1911 we Lwowie powstały pierwsze 4 drużyny skautowe powołane m.in. przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską. Początki datować można na rok 1910, kiedy to Andrzej Małkowski tłumaczy na język polski podręcznik Roberta Baden-Powella „Scouting for boys" (początkowo w ramach kary wymierzonej za spóźnienie się na ćwiczenia młodzieżowej organizacji „Zarzewie"). Małkowski szybko staje się entuzjastą idei skautingu i jej aktywnym popularyzatorem.

26 lutego 1911 na spotkaniu członków największych organizacji młodzieżowych zostaje podjęta decyzja o stworzeniu skautingu na ziemiach polskich. Uzyskanie poparcia naczelnika Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" dr. Kazimierza Wyrzykowskiego pozwala na zorganizowanie w okresie od marca do maja 1911 pierwszego kursu instruktorskiego. 21 maja 1911 powstaje Komenda Skautowa we Lwowie. Dzień później Andrzej Małkowski wydaje rozkaz powołujący pierwsze lwowskie drużyny skautowe:

  • I Lwowska Drużyna Skautów im. Tadeusza Kościuszki - drużynowy Czesław Pieniążkiewicz,
  • II Lwowska Drużyna Skautów im. Jana Karola Chodkiewicza - drużynowy Franciszek Kapałka,
  • III Lwowska Drużyna Skautek im. Emilii Plater - drużynowa Olga Drahonowska,
  • IV Lwowska Drużyna Skautów.

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem „Harcerze w walkach o Lwów i Małopolskę Wschodnią" opublikonym w serwisie Kresy.pl, poruszającym szczegółowo temat początków harcerstwa w Polsce.