Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
1050 lecie chrztu Polski - pamiętajmy o tym podczas zbiórek!

BMl, 2016-02-25

Chrzest Polski, to początek Polski jako podmiotu. I to jest nasze wielkie szczęście nas polskich chrześcijan, że źródłem polskości jest Mieszkowy chrzest . W związku z tym dziedzictwem nasza organizacja powinna się wykazać maksymalnym zaangażowaniem w uczczenie tego święta.

Drogie szefowe, szefowie, harcerki i harcerze.

Zarząd Stowarzyszenia  bardzo gorąco zachęca do aktywnego obchodzenia 1050-lecia chrztu Polski w naszych jednostkach.

Chrzest Polski, to początek Polski jako podmiotu. I to jest nasze wielkie szczęście nas polskich chrześcijan, że źródłem polskości jest Mieszkowy chrzest .
W związku z tym dziedzictwem nasza organizacja powinna się wykazać maksymalnym zaangażowaniem w uczczenie tego święta.

Zachęcamy do własnych inicjatyw. Poniżej podajemy kilka tropów ale nie są one przecież jedynym sposobem na uczczenie tego święta.
Zachęcamy do tego byście opisali wasze najciekawsze akcje w najbliższych numerach Gniazda lub Dżungli.

WILCZKI:
 Specjalna zbiórka poświęcona tej tematyce np. z poznaniem historii własnej parafii, zwiedzaniem kościoła, zobaczenia ksiąg metrykalnych z odnotowaniem informacji o ich własnym chrzcie oraz pogadanka o istocie chrztu przez duszpasterza.

HARCERKI I HARCERZE:
W ramach przygotowań do Harców Majowych

PRZEWODNICZKI I WĘDROWNICY:
zaplanowanie wędrówek wiosennych do najstarszych parafii w okolicy (w swoim powiecie), poznanie początków chrześcijaństwa na swoim terenie.

SZEFOWE I SZEFOWIE

Udział w oficjalnych uroczystościach na swoim terenie, jeśli takowe będą.
Własne inicjatywy np.: koncert, przedstawienie, gra miejska dla mieszkańców.

WSZYSCY! - wywieszenie flagi w dniu 14.04