Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Centrum Rozwoju Skautów Europy

Centrum Rozwoju Skautów Europy


Magdalena Gzik, naczelniczka harcerek i Paweł Borowiecki, naczelnik harcerzy, z dniem 15 września 2014 r. powołali Centrum Rozwoju Skautów Europy, którego szefem został mianowany Błażej Marzoch z Warszawy, a jego zastępczynią Izabela Grzywa z Krakowa. Rozkaz o powołaniu Centrum Rozwoju został podany do publicznej wiadomości podczas apelu kończącego Forum Młodych na Politechnice Warszawskiej w niedzielę 30 listopada 2014.

Centrum Rozwoju Skautów Europy inicjuje i wspomaga tworzenie nowych środowisk wszędzie tam, gdzie nie docierają obecnie istniejące hufce i środowiska.

Obecnie Centrum Rozwoju opiekuje się nowymi środowiskami w Łodzi, Olsztynie, Łomży, Boguchwale, Pile, Poznaniu, Chojnicach, Siedlcach, Trójmieście i Szczecinie.

Główny nacisk jest położony na znajdowanie dorosłych, którzy będą inicjować powstanie środowisk w swoich miejscowościach. Centrum Rozwoju organizuje przy ich pomocy akcje promocyjne w parafiach, na wyższych uczelnicach i w szkołach, organizuje wstępne szkolenia dla dorosłych kandydatów na szefów, pomaga im uruchomić jednostki, przygotowuje do udziału w obozach szkoleniowych oraz wspiera ich działalność w pierwszym okresie aż do momentu uformowania samodzielnego środowiska i mianowania szefa/szefowej środowiska lub hufcowego/hufcowej. Centrum Rozwoju koordynuje również sieć samodzielnych zastępów oraz jest do dyspozycji istniejących środowisk i hufców w zakresie doradzania przy uruchamianiu nowych jednostek.

Koncepcja działania Centrum Rozwoju to owoc ponad 10-letnich doświadczeń sieci samodzielnych zastepów PuSzcza i BluSzcz oraz doświadczeń projektu o nazwie "Szczep od Zera" z ostatnich 4 lat. Dzięki temu Centrum Rozwoju dysponuje szerokim zakresem pomysłów i narzędzi, które pomagają dostosować się do konkretnej sytuacji danego miejsca, gdzie powstaje jednostka FSE oraz osób, które ją powołują.

Od 15 września br. Centrum Rozowju zorganizowało kilkanaście akcji promocyjnych w nowych miejscach, dwa wstępne szkolenia dla kandydatów na szefów wilczków w Żabkach i Sopocie (na zdjęciu), wędrówkę dla kandydatów na szefów w okolicach Olsztyna, etc.

Szefowie Centrum Rozwoju: Iza Grzywa i Błażej Marzoch zapraszają do swojej ekipy wszystkich chętnych, którzy chcą stale współpracować lub nabyć doświadczenia w zakładaniu nowych jednostek. Przygoda gwarantowana!

Kontakt:

Błażej Marzoch - szef CR blazej.marzoch@skauci-europy.pl, tel. 793 354 777
Iza Grzywa - zastępca szefa CR ds. dziewczyn izagrzywa@gmail.com, tel. 600 823 768
 
rozwoj.skauci-europy.pl