Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Czerwony Pas, spotkanie wędrowników

Krzysztof Żochowski HO, 2018-03-20

Czerwony Pas. To czas spotkania szefów kręgów wędrowników i ekipy namiestnika wędrowników, mający na celu pogłębienie ich refleksji pedagogicznej na temat gałęzi wędrowników

Spotkanie. Szefowie zdążają na nie z różnych stron Polski, mimo niesprzyjających warunków pogodowych. Zobaczyć się, porozmawiać, pośmiać.

Szefowie. Odpowiedzialni dorośli mężczyźni, którzy chcą stawać się ekspertami w tym co robią. Również w prowadzeniu we właściwym kierunku kręgów wędrowników.

Głębokość. Miejscem marcowego Czerwonego Pasa były Laski pod Warszawą. Przyjęci gościnnie w parafii Matki Bożej Królowej Meksyku, szefowie wędrowników z Polski znaleźli na swoim spotkaniu czas, aby wyjść do znajdującego się w pobliżu ośrodka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Służba dla ośrodka, spotkanie z jego mieszkankami. Osobami, które mimo życia w głębokiej ciemności, mają w sobie ogromne pokłady niezwykłego światła.

Refleksja. Nad swoją służbą. Nad darem wzroku. Nad bolączkami i radościami polskich wędrowników. Aby lepiej służyć. Aby dostrzegać to, co w życiu najważniejsze. Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony.

Z tych wszystkich elementów składałsię Czerwony Pas odbywający się w dniach 16-18 marca 2018 r.