Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Czternasty Sejmik Stowarzyszenia

W Niepokalanowie odbył się Sejmik Stowarzyszenia

Krzysztof Żochowski, 2015-09-02 Tagi: sejmik, rada naczelna, Niepokalanów

Wspólne rozmowy, modlitwa, goście specjalni, głosowanie. W atmosferze radości ze spotkania i jedności w działaniu upłynął XIV Sejmik Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacji Skautingu Europejskiego. Działo się to w Niepokalanowie w dniach 28-30 sierpnia 2015 roku.

Wieczorem, w piątek 28 sierpnia, w Niepokalanowie rozpoczęła się rejestracja uczestników Sejmiku. Każdy członek czynny Stowarzyszenia otrzymał książeczkę z planem wydarzeń i regulaminem obrad oraz kartę z mandatem uprawniającym do głosowania. W ciągu całego sejmiku wydano ich łącznie 224. O godzinie 21.00 w kaplicy św. Maksymiliana miała miejsce Msza Święta, po której rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca do północy. W ten sposób pośród spotkań z dawno nie widzianymi przyjaciółmi i we wspólnej modlitwie minął pierwszy dzień zlotu.

W sobotę 29 sierpnia dzień rozpoczęła Msza Święta, sprawowana w bazylice w Niepokalanowie, której przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz. Następnie rozpoczęła się pierwsza część obrad sejmiku. Składało się na nią sprawozdanie z działalności Zarządu. Na samym początku uczestnicy zlotu zaśpiewali hymn "O Stworzycielu Duchu Przyjdź". Następnie mogli oni usłyszeć listy skierowane do nich z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz od Rzecznika Praw Dziecka. Kolejnym elementem obrad były sprawozdania kolejno Przewodniczącego Stowarzyszenia, dotyczące działalności Zarządu, sprawozdanie dotyczące finansów Zarządu, oraz sprawozdania Naczelniczki Harcerek, Naczelnika Harcerzy i Przewodniczącego Rady Naczelnej.

Tomasz Szydło, wiceprzewodniczący FSE, reprezentował Martina Hafnera, komisarza federalnego FSE i w jego imieniu pozdrowił zebranych. 

Po modlitwie Anioł Pański i 15 minutowej przerwie nastąpiła druga część obrad. Składało się na nią udzielenie absolutorium ustępującym członkom władz Stowarzyszenia i Rady Naczelnej oraz powołanie Fundacji Skautów Europy.

Podczas trwania obrad każdy hufcowy mógł zgłosić jednego kandydata do Rady Naczelnej. Naczelniczka Harcerek oraz Naczelnik Harcerzy mogli zgłosić po trzech kandydatów. Spośród zgłoszonych osób czynni członkowie Stowarzyszenia wybrali nowy skład Rady Naczelnej. Znaleźli  się w nim: Anna Betlejewska, Anna Chałupa, Katarzyna Dyba, Katarzyna Kieler, Waldemar Dolecki, Leon Juszkiewicz, Zbigniew Korba, Marcin Kruk, Paweł Lochyński, Marek Mucha, Michał Pałamarz-Podgórny i Jarosław Sroka. Jej przewodniczącym został Jarosław Sroka, wiceprzewodniczącą Katarzyna Kieler, a sekretarzem Anna Chałupa. Decyzją Rady Naczelnej został wybrany również nowy Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego weszli:

Piotr Sitko - Przewodniczący Stowarzyszenia

Magdalena Gzik - Naczelniczka Harcerek

Paweł Borowiecki - Naczelnik Harcerzy

Katarzyna Dyba - Sekretarz Krajowy

Mateusz Flis - Skarbnik.

Nowym duszpasterzem krajowym został Ks. Piotr Zamaria z Radomia.

Wieczorem w sobotę odbyła się jeszcze tradycyjna potańcówka.

Niedzielę 30 sierpnia rozpoczęła Msza Święta o godzinie 8.30. Przewodniczył jej kanclerz Kurii Polowej ks. Jan Dohnalik, a kazanie wygłosił odchodzący duszpasterz krajowy ks. Marek Adamczyk.

Po eucharystii nastąpiły wystąpienia gości specjalnych hm. Dariusza Supła przewodniczącego ZHP, sekretarza generalnego ZHR hm. Wiesława Turzańskiego, oraz p. Marka Hołubickiego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kolejnym punktem programu była konferencja Marcina Kruka pełnomocnika Komisarza Federalnego UIGSE ds. Światowych Dni Młodzieży dotycząca zaangażowania Skautów Europy w to wydarzenie.

Po tym wydarzeniu nastąpił Apel Kończący.

Poprzedni, XIII Sejmik miał miejsce w Łagiewnikach w roku 2012. Kolejne obrady i wybór władz Stowarzyszenia będą miały miejsce w roku 2018.

Zdjęcia: K. i G. Gielert