Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Druga edycja szkolenia hufcowych

Bartłomiej Ganczarski HO, 2017-02-19

W dniach 10-12 lutego br. odbyło się drugie szkolenie hufcowych, które w tym roku miało miejsce w domu zakonnym księży salezjanów we Wrocławiu.

Szkolenie przygotował i przeprowadził wieloletni hufcowy wrocławski Paweł Lochyński HR, któremu pomagał obecny Naczelnik Harcerzy Jerzy Żochowski HR. W kursie uczestniczyło 15 szefów, w tym 6 hufcowych oraz osoby pełniące inne funkcje w swoich hufcach. Podczas szkolenia gościliśmy także księży duszpasterzy Skautów Europy – ks. Grzegorza Tabakę i ks. Grzegorza Dłużniaka SDB oraz prelegentów ze środowiska Wrocławskiego, którzy dzielili się doświadczeniami z różnych dziedzin zarządzania hufcem - panią Martę Drobińską (rodzic), Magdalenę Wiśniewską HR, namiestnika harcerzy Michała Kuczaja HO i szczepowego Marcina Zająca HR, a także hufcowego hufca świętokrzyskiego Pawła Dąbrowę HR. Logistycznie wspierali nas wrocławscy wędrownicy: Krzysztof Maj i Sebastian Uryga. Spotkanie było czasem bardzo intensywnej pracy. Dyskutowane były tematy takie, jak: misja hufcowego, zarządzanie czasem, formacja i plan kręgu szefów, ekipa hufca i podział zadań (asystenci ds. gałęzi, ds. wypoczynku, dyrektor administracyjny, skarbnik), krąg wędrowników, rada hufca, zmiany personalne, finanse, współpraca między nurtami, rola i misja szczepowego, baza danych SE, a także wybaczalne i niewybaczalne błędy hufcowego. W sobotę 11 lutego uczestniczyliśmy we Mszy św. celebrowanej przez ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego z okazji zakończenia wizytacji kanonicznej u naszych gospodarzy, która to wizytacja zbiegła się z obchodami 70-tej rocznicy obecności księży salezjanów w tej parafii. Tego dnia odbyliśmy również krótką wędrówkę (po tzw. Wielkiej Wyspie). Wierzymy, że ten czas już niedługo przyniesie dobre owoce w postaci rozwoju i wzrostu poziomu naszych hufców.

Hufcowi, którzy wzięli udział w szkoleniu to: Grzegorz Jabłoński, Szymon Rosiak (1.Hufiec Koszalińsko-Kołobrzeski), Emil Zawadka (1. Hufiec Garwolińsko-Pilawski), Paweł Petrykowski (1. Hufiec Warszawski), Radosław Łazur, Bartłomiej Ganczarski (1. Hufiec Jeleniogórsko-Legnicki), Piotr Kopyto (Centrum Rozwoju, 1. Hufiec Śląski ), Tomasz Graniczek, Jacek Ogrodniczek, Mateusz Kobusiński (3. Hufiec Lubelski), Krzysztof Grzechynia, Łukasz Wójcik (Centrum Rozwoju - Łódź), Jan Uryga (1. Hufiec Wrocławski).