Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Justyna i Krzysztof Staszakowie, Łukasz Jędrasiak, 2005-06-22 Tagi: konferencje, spotkania

"Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" (Łk 12, 49) Pod takim hasłem, w dniach 11-12 czerwca 2005 r. w Warszawie, odbył się III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Wzięły w nim udział delegacje ponad 100 ruchów i stowarzyszeń, delegacje Diecezjalnych Rad Ruchów oraz delegacje ruchów i stowarzyszeń z 18 krajów Europy. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE reprezentowali Justyna i Krzysztof Staszakowie oraz naczelniczka harcerek Joanna Przypolska. Kilka przewodniczek z warszawskiego ogniska pomagało w organizacji a wędrownik Łukasz Jędrasiak był w ekipie medialnej i przeprowadzał wywiady z uczestnikami kongresu.
Celem Kongresu jest odczytanie nowych kierunków działań katolickich organizacji pozarządowych w takich obszarach jak: pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom, osobom starszym, wsparcie inicjatyw w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, środków społecznego przekazu, życia duchowego w Polsce. Uczestnicy Kongresu zastanawiają się, jak w praktyce pogłębiać współpracę międzynarodową w wymiarze europejskim i co należy czynić, aby Europa stawała się "Europą ducha". 

W pierwszym dniu spotkania słowo wstępne otwierające kongres wygłosił Prymas Polski, kard. Józef Glemp. Bp Mieczysław Cisło, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich, odczytał przesłanie abp. Stanisława Ryłko, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich. Abp Ryłko napisał m.in.: Ta wielość i różnorodność charyzmatów, jakie reprezentujecie, a równocześnie głęboka świadomość jedności i komunii, są wielkim skarbem Kościoła i żywym źródłem jego apostolskiego dynamizmu.

Abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski mówił nt. "Zadania ruchów i stowarzyszeń katolickich w Kościele polskim". Wśród stojących także przed naszym Stowarzyszeniem zadań wymienił:

Promowanie dobra
"Istnieje dziś nagląca konieczność, by mówić o ludziach dobrych i uczciwych. Trzeba ukazywać nieustannie to, ile dobrego potrafi zrobić jeden człowiek sprawiedliwy".
Obrona zasad
"Relatywizm moralny /.../ wskazuje na kolejne zadanie, /.../ abyśmy byli bardzo zdecydowani w uznawaniu dobra za dobro, a zła za zło. Odwaga w demaskowaniu kłamstwa wiąże się z obroną prawdy".
Promowanie integralnej hierarchii wartości
"Wierność zasadom moralnym domaga się także stworzenia poprawnej hierarchii wartości /.../ Nie łudźmy się, bez Boga pozostają zawsze ruiny ludzkich nadziei. Bez Boga nie da się zbudować niczego trwałego, niczego za co warto życie dać. Ani kultura, ani demokracja bez fundamentów transcendentnych nie może być bezpieczna, ożywiająca, inspirująca do ofiar i prowadząca do trwałego szczęścia".

Abp Józef Michalik przypomniał także słowa Jana Pawła II, który podał pięć zasadniczych kryteriów dla uznania ruchu za katolicki i budzący nadzieję na twórczy wzrost. Ponadto Arcybiskup wskazał sześć cech, którymi powinien wykazywać się każdy konkretny członek ruchu. Nadmienimy jedynie, że każdy z nas powinien m.in. kultywować poczucie humoru, zwłaszcza umieć żartować z siebie ("Kto umie żartować z siebie, będzie miał ubaw przez całe życie.").

Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy Was na stronę www.kongresruchow.pl. Jest to Kongresowy Serwis Internetowy, na którym znajdziecie m.in. pełne teksty wystąpień z kongresu (w sposób szczególny zachęcamy do przeczytania wystąpienia "Quo vadis ruchy i stowarzyszenia?" o. Adama Schulza, przewodniczącego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich) oraz informacje nt. kongresów tematycznych. Kongresy tematyczne odbywać się będą przez kolejne dwa lata i obejmują 14 tematów, a wśród nich: Co ruchy mają do zaproponowania młodzieży?, Rola rodziny chrześcijańskiej w społeczeństwie zsekularyzowanym, Promocja życia sprawą podstawową, Ruchy katolickie w epoce globalizacji, Chrześcijanin w życiu gospodarczym, Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka. Na wymienionej powyżej stronie www można przeczytać wprowadzenie do każdego z 14 tematów i twórczo włączyć się w dyskusję.

Drugi dzień kongresu poświęcony został zagadnieniu rozwoju ruchów w Europie. Po Mszy św., której przewodniczył bp Mieczysław Cisło, odbyło się międzynarodowe spotkanie uczestników Kongresu. W wystąpieniach przedstawicieli ruchów z różnych krajów (Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Irlandia, Kazachstan, Litwa, Niemcy, Serbia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry) poruszano głównie następujące zagadnienia: co wnosimy i co możemy wnieść w jednoczącą się Europę, a także jak członkowie ruchów powinni odpowiedzieć na globalizację życia społecznego.
Prace kongresowe potrwają do 17 czerwca 2007 r.

Organizatorem Kongresu jest Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich (ORRK). Powstała ona w 1990 r. jako płaszczyzna współpracy między ruchami oraz ośrodek promocji organizacji katolickich w Kościele i społeczeństwie.