Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

Kilka słów o harcach...

Paweł Świątkowski, 2008-08-15 Tagi: gra, Harce Majowe

Pomiędzy 30 kwietnia a 4 maja 2008 roku, lasy w pobliżu wsi Żądłowice w gminie Inowłódz stały się areną rywalizacji blisko 250 harcerzy z 55 zastępów. Wielkie Harce Majowe 2008, bo o nich mowa, w tym roku zmieniły formułę.

Jak pisze zastęp Leopard:

"Tegoroczne harce były inne niż wszystkie poprzednie. Wprowadzono innowacyjny pomysł podziału na platformy. Zastępy miały możliwość kształtowania się w jednej, wybranej technice -  pionierce, samarytance, ekspresji, rajdzie, eksplo, olipiadzie lub mediach. Trzeciego dnia każda z platform miała możliwość zaprezentowania efektów swojej pracy podczas popołudniowego 'festiwalu'. Mogliśmy m.in zobaczyć katapulty wykonane przez ludzi z pionierki, gry przygotowane przez platformę olimpiada, przedstawienia ekspresji czy kurs pierwszej pomocy pt. 'Daleko od noszy'."

Paweł Świątkowski