Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Konferencja Finansowanie Organizacji Pożytku Publicznego

Konferencja Finansowanie Organizacji Pożytku Publicznego

Piotr Sitko HR, 2014-03-17 Tagi: konferencja, Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia, Warszawa

Zapraszamy serdecznie na konferencję, której jesteśmy współorganizatorami. Tematem będzie "Finansowanie działań pożytku publicznego w dzisiejszej Polsce z perspektywy darczyńców i obdarowanych. Case study: Jak finansować działalność ruchu harcerskiego w drugiego stuleciu jego istnienia – próba odpowiedzi". Konferencja odbędzie się 22 marca w Warszawie w gmachu Szkoły Głównej Handlowej.

Finansowanie działań pożytku publicznego w dzisiejszej Polsce
z perspektywy darczyńców i obdarowanych.
Case study: Jak finansować działalność ruchu harcerskiego
w drugiego stuleciu jego istnienia – próba odpowiedzi

Termin: 22 marca 2014, sobota, 9:00-16:00
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (al. Niepodległości 162, Aula Główna, Aula Spadochronowa)
Organizatorzy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego (Skauci Europy), Stowarzyszenie Harcerskie, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Patronat honorowy:
Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Piotr Płoszajski, kierownik Katedry Teorii Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Uczestnicy:

  • pracownicy organizacji pożytku publicznego, fundacji i stowarzyszeń
  • przedstawiciele Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP
  • pracownicy naukowi i studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • pracownicy działów komunikacji przedsiębiorstw
  • instruktorzy organizacji harcerskich, w tym przedstawiciele władz organizacji harcerskich

Prowadzenie / gospodarz seminarium:
prof. dr hab. Piotr Płoszajski, kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Program

9:00 – 9:30 Rejestracja gości

9:30 – 10:00 Powitanie i słowo wstępne:

Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, Honorowa Przewodnicząca Rady Honorowej Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia
prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

10:00 – 10:45 Wykład 1 — Wprowadzający:

„Wprowadzenie do tematyki organizacji pożytku publicznego”
Prowadzi: prof. dr hab. Piotr Błędowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

„Mechanizmy i źródła finansowania działalności pożytku publicznego w Polsce i na świecie”
Prowadzi: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej Prawa i Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

10:45 – 11:00 Przerwa: kawa, herbata

11:00 – 11:45 Panel 1

„Finansowanie a wizerunek instytucji pożytku publicznego – jakie są granice kompromisu? Czy istnieje wspólnota interesów darczyńcy i obdarowanego?”
Osoby zaproszone do udziału w panelu:
dr Jacek Głażewski, Fundacja im. prof. Bronisława Geremka
Jerzy Lach, Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej
Agnieszka Sawczuk, Prezes Zarządu Fundacja dla Polski
Kuba Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Rada Działalności Pożytku Publicznego

Prowadzi: Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange

11:45 – 12:30 Wykład 2

„Na co przedsiębiorstwa i ich fundacje przeznaczają środki na wsparcie instytucji pożytku publicznego”?
Prowadzi: Magdalena Pękacka, Dyrektorka Forum Darczyńców

12:30 – 13:15 Panel 2

„Dlaczego przedsiębiorstwa wspierają działania służące pożytkowi publicznemu? Jak włączyć te instytucje na listę aktywnych darczyńców Twojej instytucji pożytku publicznego”?
Osoby zaproszone do uczestnictwa w panelu:
Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu, Alior Bank S.A.
Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska
Wojciech Wróblewski, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej PZU S.A.
1-2 osoby z czołowych firm listy rankingowej Liderów Filantropii prowadzonej przez Forum Darczyńców

Prowadzi: Marek Kapuściński, Prezes Zarządu Procter & Gamble Europa Centralna, członek Rady Honorowej Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia

13:15 – 13:45 Przerwa: przekąski, kawa, herbata, napoje

13:45 – 14:30 Wykład 3

„Finansowanie organizacji harcerskich w Polsce – zarys problematyki”
Prowadzi: mec. Zbigniew Korba, Partner w Deloitte Legal, Naczelnik Harcerzy Skautów Europy w latach 2006-2009

14:30 – 15:00 Panel 3

„Na czym polegają główne bolączki finansowania działalności ruchu harcerskiego i innych organizacji młodzieżowych w Polsce – próba wniosków do ustawodawcy”
Uczestniczą Przewodniczący/Naczelnicy organizacji harcerskich:
Magdalena Tchórznicka, Stowarzyszenie Harcerskie
Piotr Sitko, Skauci Europy
Małgorzata Sinica, Związek Harcerstwa Polskiego
Ewa Borkowska Pastwa, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Prowadzi: Wojciech Wróblewski, PZU S.A., członek Rady Honorowej Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia

15:00 – 16:00 Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie seminarium
prof. dr hab. Piotr Płoszajski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Seminarium towarzyszyć będzie obóz harcerski, który zostanie rozbity w Auli Spadochronowej Gmachu Głównego SGH. Będzie można w nim między innymi otrzymać materiały informacyjne o działalności organizacji harcerskich.

Program i szczegóły można znaleźć również tutaj: http://konferencja.harcerstwo2stulecia.pl/?page_id=2