Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Konferencja o finansowaniu Organizacji Pożytku Publicznego na SGH

Konferencja o finansowaniu Organizacji Pożytku Publicznego na SGH

Urszula Paluch wędr., 2014-03-27 Tagi: konferencja, Warszawa, SGH

22 marca w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Finansowanie działań pożytku publicznego w dzisiejszej Polsce z perspektywy darczyńców i obdarowanych?". Organizatorem konferencji była Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia, Szkoła Główna Handlowa oraz organizacje objęte honorowym protektoratem Prezydenta RP nad ruchem harcerskim.

SGH opanowali harcerze. Odwiedzający Aulę Spadochronową goście i studenci mogli z bliska obejrzeć obóz oraz zapoznać się z metodyką harcerską. Spotkanie skautów z czterech największych stowarzyszeń, było okazją do zastanowienia się nad źródłami i mechanizmami finansowania organizacji pozarządowych, w szczególności tych zajmujących się rozwojem i kształtowaniem młodzieży. 

Uczestnicy mogli wysłuchać trzech wykładów. Osoby pozyskujące oraz rozdzielające fundusze starały się odpowiedzieć na pytanie, gdzie leży kompromis pomiędzy interesem obu stron, jak upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji oraz z jakimi problemami spotykają się grantobiorcy . Natomiast podczas paneli dyskusyjnych eksperci, z których spora część ma harcerskie korzenie, przybliżyli nam praktyczną stronę pozyskiwania funduszy - jak i gdzie starać się o dofinansowania oraz na co zwrócić szczególną uwagę podczas składania wniosków.

Ostatnia konferencyjna dyskusja poświęcona była finansowaniu działalności ruchu harcerskiego i innych organizacji młodzieżowych w Polsce.  Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wszystkich największych organizacji harcerskich. Uczestnicy mogli wysłuchać z jakimi problemami spotykają się inne stowarzyszenia i jak starają się je rozwiązać. Mimo znacznego zróżnicowania pod względem liczby członków czy struktury organizacyjnej spotykamy się z podobnymi barierami, których pokonanie jest dla nas wszystkich zadaniem na najbliższy czas.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mieli również możliwość rozmowy z Wojciechem Wróblewskim, Dyrektorem Biura Komunikacji Korporacyjnej PZU S.A, Markiem Kapuścińskim, Prezesem Zarządu Procter&Gamble Europa Centralna oraz Zbigniewem Korbą, Partnerem w Deloitte Legal, o tym jak ich harcerskie doświadczenia wpłynęły na rozwój kariery i decyzje zawodowe. Dla nas młodych ludzi,  studiujących i szukających pierwszej pracy, takie spotkania są niezwykle ważne.  Pomagają nam uwierzyć w siebie oraz dostrzec  nasze mocne  strony, kształtowane podczas wieloletniej służby.

 

Urszula Paluch wędr.