Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Konferencja w Senacie RP z okazji Roku bł. ks. phm. Stefana W. Frelichowskiego – patrona harcerzy

Konferencja w Senacie RP z okazji Roku bł. ks. phm. Stefana W. Frelichowskiego – patrona harcerzy

Skauci Europy, 2013-12-13 Tagi: spotkania, konferencja, Frelichowski, Warszawa, senat

6 grudnia 2013 r. w Senacie przy udziale parlamentarzystów, biskupa polowego Józefa Guzdka, harcerzy, duszpasterzy harcerskich i innych osób odbyła się konferencja poświęcona patronowi polskiego harcerstwa błogosławionemu Stefanowi Frelichowskiemu.

Konferencji przewodniczył senator Kazimierz Wiatr – przewodniczący senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, który w 2012 r. był naszym gościem na sejmiku w Krakowie.

W swoim przemówieniu nawiązał on do uchwały Senatu z 9 sierpnia 2013 r. z okazji 100-lecia urodzin bł. ks. phm. Stefana Frelichowskiego: „Chcemy, aby kolejne pokolenia polskich harcerzy kontynuowały dzieło założycieli harcerstwa w duchu służby Bogu, Polsce i bliźnim, a cała młodzież kierowała się patriotyzmem i służbą drugiemu człowiekowi. (...) Dlatego bardzo istotny jest przykład i zachęta naszych wyjątkowych poprzedników, bezinteresownych i pracowitych, (...). Takim wzorem bez wątpienia jest błogosławiony ks. phm. Stefan W. Frelichowski".

Biskup Józef Guzek delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerstwa mówił o potrzebie popularyzowania współczesnych świętych i błogosławionych, którzy przykładem swojego życia mogą pociągnąć młodych ludzi.

Historie życia patrona polskiego harcerstwa przybliżył autor jego biografii dr Robert Zadura, zaś rzymski postulator procesu beatyfikacyjnego Stefana Frelichowskiego ks. prałat Sławomir Oder przedstawił wieloletnie starania, które doprowadziły do beatyfikacji 7 czerwca 1999 r. w Toruniu przez papieża Jan Paweł II ks. Stefana jako męczennika.

Z kolei ks. prof. Zbigniew Formella z Universita Pontifica Salesiana w Rzymie wskazał na uniwersalność postawy życiowej błogosławionego. Jego poszukiwanie sensu życia poprzez czynienie dobra może być wzorem i dla harcerzy, i dla młodzieży.

W imieniu Skautów Europy głos zabrał przewodniczący rady naczelnej Marek Mucha HR, który opowiedział, jak postać błogosławionego przybliżana jest w naszym Stowarzyszeniu i o możliwościach rozszerzenia kultu bł. Stefana Frelichowskiego wśród przewodniczek i skautów w całej Europie.

Dekretem bp Józefa Guzdka rok 2013 jest obchodzony jako Rok bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Z tej okazji w dniach 13-15.12.2013 r. delegacja Skautów Europy uda się w Harcerskiej Pielgrzymce wszystkich organizacji harcerskich z kraju i za granicy do Dachau w Niemczech – miejsca uwięzienia i męczeńskiej śmierci naszego patrona bł. ks. phm. Stefana Frelichowskiego.


fot. Michał Józefaciuk, senat.gov.pl