Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

Kronika XII Sejmiku

Jerzy Żochowski, 2009-09-06 Tagi: sejmik

W dniach od 28.08. do 30.08.2009 r. odbył się XII Sejmik Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE. Miejscem spotkania i obrad była miejscowość Czarna, w której mieści się sanktuarium z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Wychowawczyni. Podczas obrad Sejmiku zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję 2009 - 2012.

Piątek - dzień pierwszy

Spotkanie rozpoczęło w piątkowy wieczór powitanie wszystkich zgromadzonych i Gala Harcerskich Oskarów, gdzie zaprezentowane zostały filmy nakręcone przez różne środowiska wędrowników i przewodniczek. Przegląd wygrał, głosami publiczności, film "Idzie się" przedstawiający wędrówkę letnią Puławskiego Kręgu Szefów, w reżyserii Pawła Grabińskiego. Prócz Gali Oskarów w piątkowy wieczór odbyła się jeszcze adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, podczas której wszyscy uczestnicy sejmiku modlili się o dobre decyzje podjęte podczas obrad.

Sobota - dzień drugi, początek obrad

Sobota zaczęła się od celebracji Mszy Świętej, porannego Apelu i krótkiego śniadania, które było okazją do integracji nurtu męskiego i żeńskiego z danego miasta. Później rozpoczęły się obrady XII Sejmiku, które otworzyło odśpiewanie hymnu Stowarzyszenia i recytacja prawa harcerskiego. Następnie wszystkich zgromadzonych powitał dh Tomasz Pałka przewodniczący Stowarzyszenia. W szczególności przywitani zostali goście specjalni: komisarz federalny FSE Jacques Mouegenot, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego dh Adam Massalski i naczelnik ZHP dh Małgorzata Sinica oraz przedstawiciele dwóch bratnich organizacji: białoruskiej, w osobach Pavla Kuderejka - Naczelnika Skautów Europy na Białorusi i Pavla Grakovicza, a także słowackiej w osobach dwóch przewodniczek z Litmanovej. Następnie po powołaniu komisji skrutacyjnej i mandatowej został przedstawiony raport o stanie Stowarzyszenia, prezentowany przez Naczelniczkę dh Annę Mikos HR, Naczelnika dh Zbigniewa Korbę HR, Przewodniczącego dh Tomasza Pałkę HR, Skarbnika dh Piotra Świeżewskiego HR, Sekretarza Krajowego dh Krzysztofa Staszaka HR oraz Przewodniczącego Rady Naczelnej dh Roberta Federowicza HR. Raport o stanie Stowarzyszenia został przyjęty przytłaczającą większością głosów, podobnie jak też bez głosu sprzeciwu zostało udzielone absolutorium odchodzącemu Zarządowi.

Sobota - dzień drugi, wybór Rady Naczelnej

Po krótkiej przerwie przeznaczonej na zgłaszanie kandydatur do Rady Naczelnej, została ogłoszona lista kandydatów z których ostatecznie zgodę na kandydowanie wyraziło piętnaście osób. Po kolejnej krótkiej przerwie w trakcie, której przygotowane zostały karty do głosowania a z zebranymi rozmawiał polski kandydat na komisarza federalnego dh Zbigniew Minda HR, odbyło się samo głosowanie w którym brali udział wszyscy do tego uprawnieni szefowie i szefowe. Następnie po przerwie obiadowej podczas, której liczono głosy zostały ogłoszone wyniki wyborów w rezultacie, których do Rady Naczelnej na okres kadencji 2009-2012 zostali wybrani: MAREK MUCHA HR, OLGA ŁUKOWSKA HR, ANNA MAZUREK HR, MARCIN DEMKOWSKI HR, ROBERT FEDOROWICZ HR, GRZEGORZ MAKUCH HR, HUBERT NAKONECZNY HR, ANNA OLESZCZYK HR, TOMASZ PAŁKA HR, KRZYSZTOF STASZAK HR, RAFAŁ SZEWCZYK HR, TOMASZ SZYDŁO HR. Nowa Rada Naczelna przystąpiła do obrad podczas, których wybrała ze swego grona przewodniczącego dh Marka Muchę HR, wiceprzewodniczącą dh Olgę Łukowską HR oraz sekretarza rady dh Annę Mazurek HR, by następnie przystąpić do wyboru nowego zarządu Stowarzyszenia. Tego samego dnia podane zostało do wiadomości zgromadzonych, że dh ANNA MIKOS HR pozostała Naczelniczką Harcerek na następną kadencję natomiast nowym Naczelnikiem Harcerzy w miejsce dh Zbigniewa Korby HR został dh MARCIN KRUK HR.

Sobota - dzień drugi, radosny wieczór

W tym samym czasie w wielu kręgach trwały gorączkowe przygotowania do wieczornego przedstawienia "Poskromienia złośnicy", komedii napisanej przez Wiliama Szekspira. Idea przedsięwzięcia, którego dyrektorem artystycznym był dh Michał Kuczaj HO, zakładała, że poszczególne kręgi przygotują po jednym akcie przedstawienia. Zanim jednak sztuka mogła się rozpocząć wszyscy zebrani mieli okazję zapytać o frapujące ich zagadnienia obecnego na Sejmiku legendarnego skautmistrza, ustępującego już komisarza federalnego FSE Jacquesa Mouegenot. Po kilku pytaniach i przesłaniu zacnego gościa skierowanego do zgromadzonych głos zabrali sami artyści. W kolejnych aktach szekspirowskiej komedii wystąpiły: warszawskie ognisko przewodniczek, warszawsko-praskie ognisko przewodniczek, garwoliński krąg wędrowników, puławski krąg wędrowników, radomskie ognisko przewodniczek, garwolińskie ognisko przewodniczek i w scenie finałowej wrocławski krąg wędrowników. Choć momentami ciężko było zorientować się w wątku akcji i zidentyfikować głównych bohaterów, nie zabrakło komicznych momentów, salw śmiechu na widowni i gromkich braw dla występujących, zwłaszcza po wielkim finale. Po skończonym spektaklu szanse na przedstawienie swoich scenek miały także pozostałe środowiska, a wszystko przeplatane śpiewem w niezwykle radosnej atmosferze. Następnie wywiązała się zażarta walka na piosenki pomiędzy urodzonymi w dni parzyste a tymi którzy urodzili się w dni nieparzyste, podczas której emocje sięgały zenitu, a gardła uczestników zabawy były wytężone do granic możliwości. Ostatecznie zażartą rywalizację wygrali jednym punktem parzyści. Pełen wrażeń dzień zakończył różaniec w kręgach, w którym modliliśmy się w intencji siebie nawzajem z prośbą o wszelkie potrzebne łaski. Zanim jednak nad ranem zapanowała cisza przez pół nocy trwały jeszcze rozmowy i śpiewanki kwartetu SzeMiMleMu.

Niedziela - dzień trzeci

Ostatni dzień sejmikowania rozpoczął apel poranny, podczas którego nowy naczelnik dh Marcin Kruk HR odnowił swoje przyrzeczenie harcerskie na ręce komisarza federalnego Jacquesa Mouegenot. Po Apelu i tradycyjnie krótkim śniadaniu, odbyło się spotkanie z gościem specjalnym, aktorem Adamem Woronowiczem, który opowiadał o swoim zawodzie, roli w filmie "Popiełuszko" i o tym kim dla niego jest ksiądz Jerzy, a także odpowiadał na pytania zgromadzonych min. o w wiarę w jego życiu czy o to w jakim filmie by nie zagrał. Po spotkaniu głos zabrali przybyli przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej: dh Michał Sternicki naczelnik ZHR oraz dh Kazimierz Wiatr, były przewodniczący ZHR, obecnie senator RP. Wśród przybyłych był obecny również przedstawiciel świętokrzyskiego ZHR dh Bogusław Leonard. Następnie nowy przewodniczący Rady Naczelnej dh Marek Mucha HR, przedstawił pełny skład nowego zarządu w którym, oprócz znanych już Naczelniczki i Naczelnika znaleźli się: dh JAROSŁAW SROKA HR, który na stanowisku przewodniczącego Stowarzyszenia zastąpił dh Tomasza Pałkę HR, dh TOMASZ KILIAN HR, który jako nowy sekretarz krajowy zastąpił dh Krzysztofa Staszaka HR, oraz pozostały na stanowisku skarbnika dh PIOTR ŚWIERZEWSKI HR. Nowy zarząd już w pełnym składzie wygłosił expose na nadchodzącą kadencję. Poinformował też, że nowym duszpasterzem krajowym zgodził się zostać ksiądz MAREK ADAMCZYK. Nie zabrakło też podziękowań dla poprzedniej ekipy za wykazane zaangażowanie i serce włożone w prowadzenie Stowarzyszenia.

Sejmik zakończyła uroczysta Msza, w której połączone były podziękowania za czas obrad i wspólnego spotkania, a także prośby o owoce na przyszłość i wszelkie potrzebne łaski, zwłaszcza dla nowego Zarządu. Ostatnim punktem był Apel kończący, podczas którego z rozkazu Naczelnika z funkcji namiestnika harcerzy został zwolniony dh Bartosz Mleczko HR, a w jego miejsce nowym namiestnikiem został mianowany dh MARCIN KUCZAJ HO.

Zakończony XII Sejmik SHK "Zawisza" FSE przebiegał w radosnej i braterskiej atmosferze i jako taki zostanie zapamiętany przez jego uczestników, gości i obserwatorów.

Jerzy Żochowski HO
drużynowy 1. Drużyny Garwolińskiej