Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
List do Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej z okazji 25-lecia działalności

List do Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej z okazji 25-lecia działalności

Piotr Sitko HR, 2014-02-24 Tagi: ZHR

Przedstawiamy list zarządu Skautów Europy wysłany do Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej z okazji 25-lecia działalności.

Naczelnictwo
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej

Drodzy Przyjaciele,

Z okazji ćwierćwiecza działalności Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej składamy całemu Naczelnictwu ZHR oraz wszystkim jego członkom gorące gratulacje oraz słowa uznania za wkład i rzetelną pracę na rzecz dobrego wychowania polskiej młodzieży i niewzruszonego stawania na straży wartości harcerskich. Dziękujemy również za okazywane dotychczas wsparcie we wspólnych projektach. Budowanie atmosfery przyjaźni i braterstwa pomiędzy organizacjami harcerskimi jest teraz niezmiernie ważnym elementem naszej działalności. Mamy nadzieję, że będziemy nadal kontynuować wspólne przedsięwzięcia mające na celu wychowanie młodych na dojrzałych i zaradnych ludzi.

Życzymy wszelkiej pomyślności w dalszej pracy i kontynuowania dobrych inicjatyw podejmowanych przez Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Pozdrawiamy serdecznym harcerskim „Czuwaj"!

Zarząd Skautów Europy

Piotr Sitko – Przewodniczący
Katarzyna Kieler – Naczelniczka Harcerek
Paweł Borowiecki – Naczelnik Harcerzy
Mateusz Flis – Skarbnik
Dominika Pruszczyńska – Sekretarz Krajowy

PDF List w formie PDF