Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Narodowe czytanie 2017

Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2017-07-24

Druhu, Narodowe Czytanie to zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Narodowe Czytanie poprzez popularyzację wielkich dzieł literatury polskiej wpływa na wzmocnienie tożsamości narodowej.

 

Kontakt z książkami napisanymi piękną polszczyzną uwrażliwia na wyjątkowość języka polskiego, w którym przetrwały fundamentalne wartości kształtujące nasz Naród.

W tym roku, 2 września, Para Prezydencka zaprasza Polaków do lektury ?Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Inauguracja akcji, która obejmie działania na terenie całej Polski, odbędzie się ? tradycyjnie jak co roku ? na specjalnej scenie w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

Wakacje to doskonały czas na zgłębianie zarówno literatury najnowszej, jak i dzieł klasycznych, do których warto i należy powracać cyklicznie przez całe życie. Dlatego zwracam się do Druha  z prośbą, aby wśród harcerek i harcerzy, na obozach czy biwakach rozpropagować w najbliższych tygodniach ideę czytania Wyspiańskiego. Słowo czytanie nie musi być zresztą w tym przypadku rozumiane dosłownie. Nadal niezwykle aktualna twórczość autora ?Wesela", jednego z najwnikliwszych znawców współczesnej ?duszy polskiej", wydaje się materiałem wyjątkowo wdzięcznym, ponieważ wcale nie ogranicza swego  odbiorcy do zgłębiania genialnych dramatów czy poezji. Wyspiański przecież to także wspaniałe malarstwo, projekty architektoniczne czy twórczość witrażowa, a więc dziedzictwo bardzo silnie wpisane w kulturę wizualną, zdobywającą w naszych czasach ? i szczególnie wśród reprezentantów młodego pokolenia ? pozycję zdecydowanie uprzywilejowaną. Wydaje się, że polskie harcerki i harcerze, stanowią tę grupę społeczną, która swoim młodzieńczym entuzjazmem może w sposób bardzo znaczący wesprzeć prezydencką ideę popularyzacji wśród szerokich kręgów naszego społeczeństwa zarówno ?Wesela", jak i całej sylwetki artystycznej zmarłego przed 110 laty Stanisława Wyspiańskiego.

Wszystkie informacje dotyczące akcji znajdą Harcerze na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej w zakładce Narodowe Czytanie.

Licząc na wsparcie niniejszej inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze strony Harcerzy pozostaję z wyrazami szacunku.