Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Ponad 2700 Skautów Europy w Polsce

Ponad 2700 Skautów Europy w Polsce

Skauci Europy, 2013-04-17 Tagi: Skauci Europy, spis powszechny, rozwój

Doroczny spis przeprowadzony w styczniu 2013 roku wykazał, że liczba Skautów Europy w Polsce wynosi 2706 osób. W ciągu roku liczebność organizacji zwiększyła się o 110 osób.

Liczba ta obejmuje jedynie osoby uczestniczące regularnie w zajęciach i płacące składki członkowskie. Spis nie objął kilkudziesięciu dalszych osób, dzieci i młodzieży z nowoutworzonych środowisk harcerskich, które powstały już w styczniu tego roku. W 2012 roku nowe drużyny powstały między innymi w Katowicach, Gliwicach, Rybniku, Poznaniu, Toruniu, Kamieniu Pomorskim, ale także i w mniejszych miejscowościach, takich jak Polanica-Zdrój (Dolny Śląsk), czy Grybów (okolice Nowego Sącza), czy Marki, Rembertów, Sulejówek i Otwock (mazowieckie). Drużyny Skautów Europy istnieją obecnie w ponad 60 miastach i miejscowościach w całej Polsce.

Od 2010 r. liczebność organizacji zwiększyła się o ponad 80%. Tak dynamiczny rozwój był możliwy dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób. Byli to głównie rodzice, którzy poszukiwali dla swoich dzieci środowiska wychowawczego dzielącego ich wartości. Wielu z nich podjęło służbę w stowarzyszeniu, pomagając w tworzeniu i prowadzeniu nowych gromad i drużyn.

 

Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) to dynamicznie rozwijająca się organizacja harcerska, od 1995 r. należąca do Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy - Federacji Skautingu Europejskiego.

Celem Skautów Europy jest pomoc rodzinom katolickim w integralnym wychowywaniu dzieci i młodzieży, zarówno w aspekcie ludzkim, jak i nadprzyrodzonym. Cele szczegółowe zawierają się w 5 punktach: troska o zdrowie i rozwój fizyczny, kształtowanie zmysłu praktycznego, formacja charakteru, służba bliźniemu, formacja religijna. Idea wychowawcza oparta jest o trzy filary: tradycyjną pedagogikę skautową, wiarę katolicką i jedność Europy chrześcijańskiej. Praca wychowawcza odbywa się w dwóch odrębnych nurtach: harcerek i harcerzy. Dzielą się one na trzy gałęzie wiekowe stanowiące komplementarny system wychowawczy, obejmując dzieci i młodzież od 9 do 24 roku życia.

Skauci Europy są stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają również status katolickiego prywatnego stowarzyszenia wiernych świeckich oraz organizacji pożytku publicznego.