Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Poszli do seminarium!

Poszli do seminarium!

Piotr Krzysztofik HO, 2010-11-22 Tagi: spotkania, PuSZcza, Kraków

16 listopada 2010 w Krakowie odbyło się spotkanie z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów zainicjowane przez PuSZczę. Grupa kleryków różnych lat wysłuchała prezentacji Michała Pałamarza HR, wspieranego przez przewodniczki i wędrowników środowiska krakowskiego.

W trakcie dwugodzinnej, merytorycznej części spotkania, Skauci Europy przedstawili cele, motywy i metody działania skautingu, oraz obszary współpracy skautów z duszpasterzami. Padały pytania i rozważane były na bieżąco różne przypadki uczestnictwa osób duchownych w skautingu.

Podczas całej wizyty, wyczuwalna była nić porozumienia i obopólna sympatia, wychodząca daleko poza zasadniczą część spotkania. Jeszcze przed naszą prezentacją  zaznaliśmy franciszkańskiej gościnności w refektarzu, zwiedziliśmy miejsca takie jak kaplica oraz biblioteka, zaś pożegnanie mimo późnej pory, przeciągnęło się w dłuższą rozmowę na seminaryjnym dziedzińcu.

Idea i metoda wychowania przez skauting zyskała uznanie, o czym świadczą osobiste refleksje braci kleryków przesłane do nas już następnego dnia.

Piotr Krzysztofik HO