Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej protektorem polskiego harcerstwa

Marek Mucha, 2008-02-25

W Dniu Myśli Braterskiej Prezydent Lech Kaczyński objął honorowym protektoratem wszystkie polskie organizacje harcerskie.
22 lutego 2208 r. Prezydent RP Lech Kaczyński objął honorowy protektorat nad Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszeniem Harcerskim oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. Jest to pierwszy w historii wypadek, gdy prezydent obejmuje swoim patronatem wszystkie organizacje, działające w kraju. - Nie mam mocy magicznej, ale chciałbym, by ten protektorat przyczynił się do jak najbliższej, solidarnej współpracy organizacji harcerskich - powiedział Prezydent Lech Kaczyński w trakcie uroczystości. Prezydentowi w imieniu wszystkich organizacji podziękował ostatni prezydent RP na uchodźstwie a zarazem instruktor ZHP poza granicami Kraju hm. Ryszard Kaczorowski.

Podczas uroczystości prezydent Lech Kaczyński odznaczył też pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski dwóch zasłużonych instruktorów harcerskich: hm. Aleksandra Kamińskiego - twórcę ruchu zuchowego (wilczkowego) i autora ?Kamieni na szaniec? oraz hm. Tomasza Strzembosza- współzałożyciela ZHR i zasłużonego profesora historii specjalizującego się w okresie 1939-1956. Ponadto obecni przedstawiciele Szarych Szeregów i związków polskich organizacji harcerskich z Ukrainy, Białorusi i Litwy otrzymali od prezydenta pamiątkowe ryngrafy.

Po części oficjalnej prezydent usiadł wraz z harcerzami w kręgu harcerskim do kominka. Wygłosił gawędę, w której opowiedział o trudnych doświadczeniach jego pokolenia walki o odzyskanie wolności. Następnie ideę i historię honorowych protektoratów przybliżył zgromadzonym hm. Grzegorz Nowik ? instruktor ZHR.

Na zakończenie uroczystości prezydent Lech Kaczyński otrzymał od wszystkich organizacji harcerskich pamiątkową busolę z nabitymi krzyżami harcerskim (naszym FSE i ZHP-ZHR-SH). Harcerki i harcerze otrzymali od prezydenta pamiątkowe lilijki.

O 16:30 harcerki i harcerze ze wszystkich organizacji zebrali się na Placu Piłsudskiego przy ułożonej ze zniczy harcerskiej lilijce. Głos zabrał przewodniczący SHK ?ZAWISZA? FSE ? Tomasz Pałka HR, który podkreślił jak ważne jest to spotkanie całej rodziny harcerskiej. Następnie po raz pierwszy w imieniu wszystkich polskich harcerek i harcerzy złożono wspólny wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. Na koniec spotkania całą brać harcerska zawiązała krąg i wspólnie odśpiewała "Bratnie Słowo".

?ZAWISZĘ? podczas uroczystości w pałacu prezydenckim reprezentowała 25-cio osobowa reprezentacja harcerek i harcerzy na czele z przewodniczącym Tomaszem Pałką HR.