Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Prima Aprilis 2016 czyli początek spotkania Ekipy Krajowej.

Jakub Rożek, 2016-04-08

Bal wszystkich Świętych, warsztaty z komunikacji, konferencja nt. udziału Skautów Europy w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie oraz wskazówki przewodniczącego i księgowej

stowarzyszenia w zakresie gospodarowania finansami w lokalnych środowiskach. Ponadto liczne rozmowy na temat szkolenia hufcowych, wydawnictw skautowych i powołania krajowych ekip technicznych. Te wszystkie atrakcje zmieściły się w jednym, słonecznym weekendzie, zwanym spotkaniem Ekipy Krajowej.

Hufcowi z całej Polski obu nurtów, namiestnicy wszystkich gałęzi i nurtów oraz naczelnicy, a nawet przewodniczący spotkali się w pięknej wsi Boguszyce nieopodal znanej harcerskiej braci Rawy Mazowieckiej. Zebrani wspólnie, w dobrej atmosferze przyjaźni i radości ze spotkania debatowali, jak ulepszyć funkcjonowanie stowarzyszenia. Zdarzało się nawet, że prelegentom przeszkadzała przyjacielska atmosfera ostatnich rzędów słuchających i sprawdzonym, szkolnym sposobem przesadzano ich do przodu.

Cała akcja minionego weekendu wydarzyła się podczas oktawy święta Zmartwychwstania Pańskiego, a nawet w niedzielę Miłosierdzia, co pozwoliło wszystkim na nowo spojrzeć na swoją działalność i całe Stowarzyszenie z miłością i ufnością w łaskę Bożą, a dostrzegając mankamenty i drobne problemy wierzymy w pomoc łaskawego i kochającego Pana Boga!