Rada Federalna

Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Idź dalej:

Aktualności

Na obozie ćwiczono śpiewy na mający się odbyć w sierpniu 2007 r. Euromoot ? wędrówkę 5 tysięcy przewodniczek i wędrowników ze słowackiego sanktuarium w Levocy do Częstochowy. Ekipa śpiewaków poznawała i uczyła się śpiewów na Mszę św. kończącą wspólne wędrowanie, która z tej okazji została specjalnie skomponowana przez jednego z wędrowników z Francji. Drugim ważnym elementem obozowania było nagranie tejże Mszy na płytę CD, która ma być już we wrześniu udostępniona we wszystkich narodowych organizacjach FSE.

Równocześnie z obozem dla śpiewaków odbywały się warsztaty dziennikarskie dla przewodniczek i wędrowników z Polski. Miały one na celu przybliżenie młodym ludziom warsztatu dziennikarskiego oraz naukę posługiwania się mikrofonem. Szczególny nacisk kładziono na dziennikarstwo radiowe, które ma być wykorzystywane podczas zbliżającego się Euromootu. Warsztatom szefował Paweł Lochyński. Zespół przygotowywał się do pracy podczas Euromootu, kiedy to ma działać radio euromootowe, strona internetowa oraz na koniec ma zostać wydany jeden numer gazety euromootowej. Druhny i druhowie przeprowadzali wywiady z uczestnikami Obozu Naczelników i Rady Federalnej.

Trzecim ważnym wydarzeniem w Nawojowej, ale najistotniejszym z punktu widzenia całej Federacji, był Obóz Naczelników i Rada Federalna. Obóz zaczął się 3 sierpnia i trwał do sobotniego popołudnia 5 sierpnia, po czym rozpoczęła się Rada Federalna trwająca do niedzielnego przedpołudnia 6 sierpnia. W obozie wzięli udział członkowie zarządów z: Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Belgii, Austrii, Polski oraz przedstawiciele Czech, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Bułgarii. Pierwsza część Obozu była poświęcona temu, co poszczególne organizacje osiągnęły w minionym roku. Przedstawiciele krajowych organizacji prezentowali osiągnięcia i wydarzenia ze swoich krajów.

Dzień sobotni był poświęcony przedstawieniu przygotowań do Euromootu. Włosi, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie obozu w Levoczy przedstawili swoje projekty i miejsce, gdzie odbędzie się zjazd i początek Euromootu, oraz kwestie związane z przebiegiem tras i przygotowaniem się do drogi. Strona polska, będąca odpowiedzialna za obóz w Olsztynie pod Częstochową, przedstawiła plan obozu i pielgrzymki do Częstochowy. Paweł Lochyński natomiast zaprezentował swój projekt radia, strony internetowej oraz gazety, która ma być wydana na koniec Euromootu.

Zasadniczą częścią dnia sobotniego było spotkanie Rady Federalnej. Na początek odbyły się wybory przewodniczącego posiedzenia Rady, którym został Giovanni Franchi. Jacques Mougenot przedstawił raport z okresu, kiedy to on przewodniczył Federacji. Zwrócił uwagę na wysoki poziom obozów szkoleniowych we Francji i Polsce, gdzie kładziono nacisk na harmonizację szkolenia, a nie ujednolicanie. Pochwalił się wprowadzeniem profesjonalnego sposobu zarządzania funduszami Federacji. Z przykrością mówił natomiast o nielicznym udziale członków Federacji w obchodach Światowych Dni Młodzieży w Kolonii w 2005 roku. Z nadzieją patrzy na system samodzielnych zastępów jako czynnik rozwoju dla poszczególnych organizacji narodowych wobec postępującego spadku liczby członków. W swoim raporcie komisarz federalny przedstawił problem ściągalności składek członkowskich w organizacjach narodowych, a tym samym mniejsze wpływy do budżetu centralnego. Wyraził nadzieję na umiędzynarodowienie strony www i lepsze jej funkcjonowanie, za co jest odpowiedzialna organizacja włoska. Wyraził zadowolenie z funkcjonowania Biura Federalnego i jego spotkań z Zarządami Krajowymi, m.in. z polskim. Następnie skarbnik Jean Yves Barbara przedstawił sprawozdanie finansowe z minionego okresu funkcjonowania Biura Rady.

Po krótkiej przerwie odbyła się prezentacja organizacji ORUR z Federacji Rosyjskiej, która chciała zostać członkiem naszej Federacji. Przedstawiciele z Rosji przedstawili pokrótce swoją organizację i poprosili o przyjęcie w szeregi FSE. Po dłuższej wymianie zdań i opinii odbyło się głosowanie, którego wynik zadecydował o powiększeniu naszej Federacji o kolejną organizację harcerską.

Kolejnym punktem było wysłuchanie przedstawiciela Kanady mówiącego o sytuacji i aspiracjach organizacji kanadyjskiej przyłączenia się do naszych struktur.

Ostatnim punktem był wybór nowych władz Zarządu Rady Federalnej. Po odbyciu kilku głosowań skład ten wygląda następująco:

Przewodniczący Jacques Mougenot

Wiceprzewodniczący Gunther Walter

Skarbnik Jean Yves Barbara.

 

Krzysztof Staszak
Na obozie ćwiczono śpiewy na mający się odbyć w sierpniu 2007 r. Euromoot ? wędrówkę 5 tysięcy przewodniczek i wędrowników ze słowackiego sanktuarium w Levocy do Częstochowy. Ekipa śpiewaków poznawała i uczyła się śpiewów na Mszę św. kończącą wspólne wędrowanie, która z tej okazji została specjalnie skomponowana przez jednego z wędrowników z Francji. Drugim ważnym elementem obozowania było nagranie tejże Mszy na płytę CD, która ma być już we wrześniu udostępniona we wszystkich narodowych organizacjach FSE.

 

 

Równocześnie z obozem dla śpiewaków odbywały się warsztaty dziennikarskie dla przewodniczek i wędrowników z Polski. Miały one na celu przybliżenie młodym ludziom warsztatu dziennikarskiego oraz naukę posługiwania się mikrofonem. Szczególny nacisk kładziono na dziennikarstwo radiowe, które ma być wykorzystywane podczas zbliżającego się Euromootu. Warsztatom szefował Paweł Lochyński. Zespół przygotowywał się do pracy podczas Euromootu, kiedy to ma działać radio euromootowe, strona internetowa oraz na koniec ma zostać wydany jeden numer gazety euromootowej. Druhny i druhowie przeprowadzali wywiady z uczestnikami Obozu Naczelników i Rady Federalnej.

 

 

Trzecim ważnym wydarzeniem w Nawojowej, ale najistotniejszym z punktu widzenia całej Federacji, był Obóz Naczelników i Rada Federalna. Obóz zaczął się 3 sierpnia i trwał do sobotniego popołudnia 5 sierpnia, po czym rozpoczęła się Rada Federalna trwająca do niedzielnego przedpołudnia 6 sierpnia. W obozie wzięli udział członkowie zarządów z: Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Belgii, Austrii, Polski oraz przedstawiciele Czech, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Bułgarii. Pierwsza część Obozu była poświęcona temu, co poszczególne organizacje osiągnęły w minionym roku. Przedstawiciele krajowych organizacji prezentowali osiągnięcia i wydarzenia ze swoich krajów.

Dzień sobotni był poświęcony przedstawieniu przygotowań do Euromootu. Włosi, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie obozu w Levoczy przedstawili swoje projekty i miejsce, gdzie odbędzie się zjazd i początek Euromootu, oraz kwestie związane z przebiegiem tras i przygotowaniem się do drogi. Strona polska, będąca odpowiedzialna za obóz w Olsztynie pod Częstochową, przedstawiła plan obozu i pielgrzymki do Częstochowy. Paweł Lochyński natomiast zaprezentował swój projekt radia, strony internetowej oraz gazety, która ma być wydana na koniec Euromootu.

Zasadniczą częścią dnia sobotniego było spotkanie Rady Federalnej. Na początek odbyły się wybory przewodniczącego posiedzenia Rady, którym został Giovanni Franchi. Jacques Mougenot przedstawił raport z okresu, kiedy to on przewodniczył Federacji. Zwrócił uwagę na wysoki poziom obozów szkoleniowych we Francji i Polsce, gdzie kładziono nacisk na harmonizację szkolenia, a nie ujednolicanie. Pochwalił się wprowadzeniem profesjonalnego sposobu zarządzania funduszami Federacji. Z przykrością mówił natomiast o nielicznym udziale członków Federacji w obchodach Światowych Dni Młodzieży w Kolonii w 2005 roku. Z nadzieją patrzy na system samodzielnych zastępów jako czynnik rozwoju dla poszczególnych organizacji narodowych wobec postępującego spadku liczby członków. W swoim raporcie komisarz federalny przedstawił problem ściągalności składek członkowskich w organizacjach narodowych, a tym samym mniejsze wpływy do budżetu centralnego. Wyraził nadzieję na umiędzynarodowienie strony www i lepsze jej funkcjonowanie, za co jest odpowiedzialna organizacja włoska. Wyraził zadowolenie z funkcjonowania Biura Federalnego i jego spotkań z Zarządami Krajowymi, m.in. z polskim. Następnie skarbnik Jean Yves Barbara przedstawił sprawozdanie finansowe z minionego okresu funkcjonowania Biura Rady.

Po krótkiej przerwie odbyła się prezentacja organizacji ORUR z Federacji Rosyjskiej, która chciała zostać członkiem naszej Federacji. Przedstawiciele z Rosji przedstawili pokrótce swoją organizację i poprosili o przyjęcie w szeregi FSE. Po dłuższej wymianie zdań i opinii odbyło się głosowanie, którego wynik zadecydował o powiększeniu naszej Federacji o kolejną organizację harcerską.

Kolejnym punktem było wysłuchanie przedstawiciela Kanady mówiącego o sytuacji i aspiracjach organizacji kanadyjskiej przyłączenia się do naszych struktur.

Ostatnim punktem był wybór nowych władz Zarządu Rady Federalnej. Po odbyciu kilku głosowań skład ten wygląda następująco:

Przewodniczący Jacques Mougenot

Wiceprzewodniczący Gunther Walter

Skarbnik Jean Yves Barbara.

 

Krzysztof Staszak


 Na obozie ćwiczono śpiewy na mający się odbyć w sierpniu 2007 r. Euromoot ? wędrówkę 5 tysięcy przewodniczek i wędrowników ze słowackiego sanktuarium w Levocy do Częstochowy. Ekipa śpiewaków poznawała i uczyła się śpiewów na Mszę św. kończącą wspólne wędrowanie, która z tej okazji została specjalnie skomponowana przez jednego z wędrowników z Francji. Drugim ważnym elementem obozowania było nagranie tejże Mszy na płytę CD, która ma być już we wrześniu udostępniona we wszystkich narodowych organizacjach FSE.

Równocześnie z obozem dla śpiewaków odbywały się warsztaty dziennikarskie dla przewodniczek i wędrowników z Polski. Miały one na celu przybliżenie młodym ludziom warsztatu dziennikarskiego oraz naukę posługiwania się mikrofonem. Szczególny nacisk kładziono na dziennikarstwo radiowe, które ma być wykorzystywane podczas zbliżającego się Euromootu. Warsztatom szefował Paweł Lochyński. Zespół przygotowywał się do pracy podczas Euromootu, kiedy to ma działać radio euromootowe, strona internetowa oraz na koniec ma zostać wydany jeden numer gazety euromootowej. Druhny i druhowie przeprowadzali wywiady z uczestnikami Obozu Naczelników i Rady Federalnej.

Trzecim ważnym wydarzeniem w Nawojowej, ale najistotniejszym z punktu widzenia całej Federacji, był Obóz Naczelników i Rada Federalna. Obóz zaczął się 3 sierpnia i trwał do sobotniego popołudnia 5 sierpnia, po czym rozpoczęła się Rada Federalna trwająca do niedzielnego przedpołudnia 6 sierpnia. W obozie wzięli udział członkowie zarządów z: Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Belgii, Austrii, Polski oraz przedstawiciele Czech, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Bułgarii. Pierwsza część Obozu była poświęcona temu, co poszczególne organizacje osiągnęły w minionym roku. Przedstawiciele krajowych organizacji prezentowali osiągnięcia i wydarzenia ze swoich krajów.

Dzień sobotni był poświęcony przedstawieniu przygotowań do Euromootu. Włosi, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie obozu w Levoczy przedstawili swoje projekty i miejsce, gdzie odbędzie się zjazd i początek Euromootu, oraz kwestie związane z przebiegiem tras i przygotowaniem się do drogi. Strona polska, będąca odpowiedzialna za obóz w Olsztynie pod Częstochową, przedstawiła plan obozu i pielgrzymki do Częstochowy. Paweł Lochyński natomiast zaprezentował swój projekt radia, strony internetowej oraz gazety, która ma być wydana na koniec Euromootu.

Zasadniczą częścią dnia sobotniego było spotkanie Rady Federalnej. Na początek odbyły się wybory przewodniczącego posiedzenia Rady, którym został Giovanni Franchi. Jacques Mougenot przedstawił raport z okresu, kiedy to on przewodniczył Federacji. Zwrócił uwagę na wysoki poziom obozów szkoleniowych we Francji i Polsce, gdzie kładziono nacisk na harmonizację szkolenia, a nie ujednolicanie. Pochwalił się wprowadzeniem profesjonalnego sposobu zarządzania funduszami Federacji. Z przykrością mówił natomiast o nielicznym udziale członków Federacji w obchodach Światowych Dni Młodzieży w Kolonii w 2005 roku. Z nadzieją patrzy na system samodzielnych zastępów jako czynnik rozwoju dla poszczególnych organizacji narodowych wobec postępującego spadku liczby członków. W swoim raporcie komisarz federalny przedstawił problem ściągalności składek członkowskich w organizacjach narodowych, a tym samym mniejsze wpływy do budżetu centralnego. Wyraził nadzieję na umiędzynarodowienie strony www i lepsze jej funkcjonowanie, za co jest odpowiedzialna organizacja włoska. Wyraził zadowolenie z funkcjonowania Biura Federalnego i jego spotkań z Zarządami Krajowymi, m.in. z polskim. Następnie skarbnik Jean Yves Barbara przedstawił sprawozdanie finansowe z minionego okresu funkcjonowania Biura Rady.

Po krótkiej przerwie odbyła się prezentacja organizacji ORUR z Federacji Rosyjskiej, która chciała zostać członkiem naszej Federacji. Przedstawiciele z Rosji przedstawili pokrótce swoją organizację i poprosili o przyjęcie w szeregi FSE. Po dłuższej wymianie zdań i opinii odbyło się głosowanie, którego wynik zadecydował o powiększeniu naszej Federacji o kolejną organizację harcerską.

Kolejnym punktem było wysłuchanie przedstawiciela Kanady mówiącego o sytuacji i aspiracjach organizacji kanadyjskiej przyłączenia się do naszych struktur.

Ostatnim punktem był wybór nowych władz Zarządu Rady Federalnej. Po odbyciu kilku głosowań skład ten wygląda następująco:

Przewodniczący Jacques Mougenot

Wiceprzewodniczący Gunther Walter

Skarbnik Jean Yves Barbara.

 

Krzysztof Staszak