Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Rada Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej

W Rawie Maz odbyła się Rada Pedagogiczna


Dnia 16 stycznia 2016 r. w Rawie Mazowieckiej odbyła się Rada Pedagogiczna. W spotkaniu uczestniczyli Naczelnicy, Namiestnicy wszystkich gałęzi wiekowych obu nurtów męskiego i żeńskiego oraz szefowie pierwszego polskiego obozu szkoleniowego III stopnia „IZIQU”. W pierwszej części spotkania udział wzięli również członkowie Rady Naczelnej.

Głównym zagadnieniem poruszanym na Radzie Pedagogicznej był temat kursów szkoleniowych organizowanych przez poszczególne namiestnictwa dla szefów sprawujących bezpośrednie funkcje wychowawcze tj. akel, drużynowych, szefów kręgów i ognisk oraz przybocznych.

 

Prezentacja programów kursów szkoleniowych umożliwiła nam wspólną refleksję nad rozwojem myśli pedagogicznej i metodycznej w stowarzyszeniu. Pod dyskusję poddany został również pomysł utworzenia Krajowej Ekipy Technicznej (KrET), jej głównych założeń, celów i struktury działania.

Krajowa Ekipa Techniczna przede wszystkim miałaby za zadanie zapewnić odpowiednie i gruntowne przeszkolenie szefów w zakresie zasad bezpieczeństwa przy organizacji obozów, w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prowadzenie kursów z kucharzenia i pionierki obozowej. Rada Pedagogiczna odbywa się raz w roku i gromadzi Ekipy Krajowe obu nurtów, podejmowane tematy służą podjęciu refleksji nad zadaniami wychowawczymi, jakie stawia przed naszą organizacją współczesność.