Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

Relacja z kursu wilczkowego we Francji

Piotr Czerwiński, 2008-02-22

W dniach 16-24 lutego, trzech szefów z 1. Szczepu Warszawskiego św. Jana Bosko brało udział w kursie dla szefów wilczków II stopnia we Francji. Byli to : Łukasz Bartak HO, Rafał Czajkowski HO oraz Piotr Czerwiński HO. Miejscem szkolenia było Sanktuarium NMP w Pellevoisn niedaleko Chateuroux.
Kurs zorganizowała komenda chorągwi Cour de France. Szefem kursu był Eric Danet RS, a jego zastępcą Ceceille Tallait RS. Ponadto konferencje głosiły dwie inne szefowe o dużym doświadczeniu w żółtej gałęzi, ojciec franciszkanin z sanktuarium, w którym gościliśmy oraz komendant chorągwi - Jean Marc RS. Uczestniczyliśmy w wykładach i zajęciach praktycznych w dniach 18-23 lutego. Kurs miał trzy główne zakresy tematyczne: 

? pedagogika żółtej gałęzi,
? formacja osobista szefa,
? organizacja obozów wilczkowych.

Forma kursu miała charakter obozu wilczkowego. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 szóstki (łącznie było 24 uczestników), każdego dnia kto inny był szóstkowym i wieczorem, uczestnicząc w Radzie Akeli, reprezentował szóstkę. Codziennie rano był apel i Skała Narady, którą prowadził każdego dnia inny z uczestników. Przez cały obóz była możliwość codziennego uczestnictwa we Mszy św. oraz przewidziany czas na Godzinę Drogi. Były przewidziane 4 rodzaje służb: posiłki (z wyjątkiem obiadu, który każda szóstka przygotowywała samodzielnie na stole z ogniskiem własnej konstrukcji), flagi na apelu, liturgia Mszy św. oraz odpowiedzialność za wieczorne ognisko.

 Poziom merytoryczny konferencji był bardzo wysoki, w ocenie mojej i Łukasza, znacznie wyższy od poziomu Charlemagne 2003 i 2004, w których dane nam było uczestniczyć. Każda konferencja w istotny sposób poszerzała naszą wiedzę o metodzie wilczkowej i spojrzenie na pedagogikę Federacji jako spójny i jednolity system. Z pewnością wpłynął na to fakt dużego osobistego doświadczenia pedagogicznego prowadzących kurs.