Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Senat RP uczcił uchwałą 100-lecie harcerstwa

Senat RP uczcił uchwałą 100-lecie harcerstwa

Marek Mucha HR, 2011-05-27 Tagi: spotkania, senat, Warszawa, ZHR, ZHP

W dniu 26 maja 2011 r. izba wyższa polskiego parlamentu podjęła specjalną uchwałę z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce. Uchwała została podjęta jednomyślnie i przyjęta brawami na stojąco przez senatorów. Jest to szczególne wyróżnienie, bowiem ukazuje jak ważna dla narodu i państwa polskiego jest nasza służba harcerska. Następnie uchwała została wręczona przez wicemarszałka Marka Ziółkowskiego przewodniczącym trzech organizacji harcerskich o zasięgu krajowym: hm. Adamowi Massalskiemu – przewodniczącemu ZHP, hm. Michałowi Butkiewiczowi – przewodniczącemu ZHR i hm. Markowi Mucha – przewodniczącemu Rady Naczelnej Skautów Europy.

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 maja 2011 r.

z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce

22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski we Lwowie wydal rozkaz powołujący pierwsze drużyny harcerskie.

Harcerstwo powstało z połączenia ideałów i metodyki skautingu Baden Powell'a oraz polskich dążeń  niepodległościowych, przygotowujących młodzież przez wychowanie etyczno-moralne, rozwój sprawności fizycznej i szkolenie wojskowe do walki o niepodległą Polskę.

Senat RP wyraża uznanie dla 100-letniej działalności polskiego harcerstwa. Przywołujemy dziś wspaniałych obrońców Lwowa – Orlęta i harcerskie szeregi walczące z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie – walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy walczących w konspiracji z władzą ludową, wspieraną radzieckimi czołgami, w latach 1944-1956 oraz Harcerstwo Niepokorne w latach późniejszych, w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej.

Wasze "Dziś-Jutro-Pojutrze" było świadectwem niezwykłej dojrzałości społecznej, narodowej i obywatelskiej. Wasza Służba Bogu, Polsce i Bliźnim na trwale zapisała się w naszych dziejach i w naszych sercach.

Chcemy, aby kolejne pokolenia polskiej młodzieży kontynuowały dzieło założycieli Harcerstwa - Andrzeja i Olgi Małkowskich. Dziś Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", ZHP poza granicami kraju i organizacje harcerskie na Wschodzie kontynuują, to dzieło. Dzieło to

tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie.  Mamy nadzieje, że przez długie, kolejne lata, Harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem służby, dla dobra naszego Narodu i Państwa.

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

MARSZAŁEK SENATU
Bogdan BORUSEWICZ