Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

Shamrog 2007

Nina Kowlaczyk, 2007-05-12

Shamrog! Namiestnictwo Harcerek w tym roku skierowało do szczególnie zainteresowanych zaproszenie na kurs III stopnia. Uczestniczki reprezentowały Chorągiew Lubelską i Dolnośląską.
Na miejsce tego historycznego wydarzenia wybrane zostało Zakopane, gdzie korzystałyśmy z gościnności franciszkańskiego domu rekolekcyjno-wypoczynkowego. Kurs trwał 6 dni (27. 04-2.05.2007) i miał formę konferencyjno-dyskusyjną, która szczególnie sprawdziła się przy wędrownym stylu przewodniczki, ponieważ całość realizowana była w drodze, podczas wędrówki górskimi szlakami. 

Tematyka konferencji zaplanowana została w ten sposób, aby zgłębić i odświeżyć wybrane zagadnienia pedagogiki zielonej gałęzi, a także zawierała zagadnienia formacyjne. Wspólnie przeżyty czas pozwolił nam jeszcze bardziej zawiązać wspólnotę. Był to również czas, w którym przy okazji poruszanych tematów wywiązywały się dyskusje wymagające całościowego spojrzenia na problemy, jakie dotykają drużyny harcerskie.