Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Skauci Europy w Ministerstwie Edukacji Narodowej


W piątek 12 lutego odbyło się spotkanie z sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Panią Teresą Wargocką. W trakcie spotkania rozmawialiśmy na temat wychowania młodzieży, szkolenia kadry instruktorskiej, rozwoju Skautów Europy oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Na spotkaniu przybliżyliśmy naszą historię oraz poinformowaliśmy sekretarz stanu o naszych najbliższych działaniach. Rozmawialiśmy także na temat współpracy Skautów Europy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Dużą część czasu podczas spotkania poświęciliśmy rozmowie o przygotowaniach oraz udziale w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Mówiliśmy o naszych bolączkach oraz sukcesach związanych z tym wydarzeniem.