Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

Spotkanie dla duszpasterzy i rodziców w Pliszczynie

Anna Kowalczyk, Jarosław Gruda, 2006-03-14 Tagi: spotkania

Słoneczny dzień końca zimy w Pliszczynie + około 50 ludzi związanych i zaprzyjaźnionych z Zawiszą, jak również tych będących zupełnie świeżym narybkiem = udane spotkanie dla zawiszackich duszpasterzy i rodziców. Oto równanie na miło i pożytecznie spędzony dzień.
Spotkanie zawiszackich duszpasterzy i rodziców zaczęło się w sobotę 25 lutego 2006 r. bladym świtem (około 9.00) miłym przywitaniem i przedstawieniem przez ks. Bogusława Miguta przybyłych uczestników - zarówno duchownych, jak i świeckich. Dalej nastąpiła prezentacja ogólnej idei naszego Stowarzyszenia, przygotowana i przeprowadzona przez nasze naczelnictwo: Joannę Przypolską i Piotra Sitko. 

Potem konferencyjne tory duszpasterzy i rodziców rozeszły się: Tomasz Szydło, przewodniczący Rady Naczelnej, rozmawiał z rodzicami o tym, jaką rolę mają rodzice w towarzyszeniu swoim pociechom w ich dorastaniu i jak się do tego ma Zawisza. W tym czasie duszpasterze (w tym prężna grupa kleryków) zajmowali się kwestią miejsca duszpasterza w Stowarzyszeniu. Konferencje te prowadził ks. Marek Adamczyk. W obydwu grupach wywiązały się dyskusje o rzeczywistych problemach, potrzebach i trudnościach, na jakie można się natknąć, będąc duszpasterzem/rodzicem w Zawiszy. 

Centrum spotkania była Msza święta sprawowana przez abp. Józefa Życińskiego w intencji dzieła skautowego i wszystkich zgromadzonych na spotkaniu. Czas Eucharystii był dla wszystkich umocnieniem w podejmowaniu trudu służby.

Po Mszy odbywały się dalsze spotkania w grupach: o konkretnych działaniach w jednostkach zawiszackich i o planach na najbliższy czas. W grupie rodziców rozmowę prowadzili rodzice zaangażowani nie tylko faktycznie, ale i formalnie: Tamara i Marek Świciowie (szczepowa 2 Szczepu Lubelskiego i jej mąż). O zadaniach duszpasterza przy środowisku zawiszackim oraz o mobilizacji przedobozowej z obecnymi i przyszłymi duszpasterzami rozmawiał ks. Wieńczysław Barwiński (duszpasterz hufca lubelskiego).

Przez cały dzień można było zajrzeć do carrika i wybrać dla siebie jakąś lekturkę jako uzupełnienie do poruszanych tematów. Spotkanie zakończyło się obiadem, przy którym uczestnicy mieli okazję do dalszych dyskusji i jednocześnie podsumowania spotkania.

Liczymy na owoce tego wspólnie spędzonego czasu. Mamy nadzieję, że spotkanie w Pliszczynie umocni podłoże, na którym rozwijać się będzie współpraca szefów zawiszackich zarówno z rodzicami, jak i z duchowieństwem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie oraz wszystkim zaangażowanym w jego przygotowanie.