Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

Spotkanie duszpasterzy we Lwowie

ks. Bogusław Migut, 2005-06-06 Tagi: Europa, Lwów,

W dniach 3-4 czerwca 2005 r. w klasztorze sióstr bazylianek koło Lwowa odbyło się spotkanie duszpasterzy, kleryków i sióstr zakonnych zaangażowanych w pracę z Federacją Skautingu Europejskiego na Ukrainie. Większość uczestników stanowiły osoby duchowne zainteresowane wychowywaniem młodych metodą skautową. Organizatorami spotkania byli Ukraińscy Skauci Europy z Pavlo Ohirko na czele. Liczba uczestników dochodziła momentami do pięćdziesięciu osób. Osobami prowadzącymi, spoza grona organizatorów współuczestniczących w prezentacji metody skautowej, byli Jeanne Taillefer (szefowa biura FSE), o. Cyryl Wasyl SJ (asystent kościelny ekipy federalnej) i ks. Bogusław Migut (duszpasterz polskiej ekipy krajowej).

Spotkanie zapoczątkowała Eucharystia sprawowana w obrządku bizantyjskim pod przewodnictwem ks. bpa Woźniaka, biskupa pomocniczego Arcyeparchii Lwowskiej Kościoła Bizantyjskoukraińskiego. Eucharystię koncelebrował także inny biskup tegoż Kościoła, bp Biłyk oraz dziesięciu innych kapłanów obu obrządków. Najliczniejszą grupę uczestników stanowili klerycy z Seminarium Ojców Bazylianów (wielu z nich studiowało w Warszawie) oraz z Seminarium Arcyeparchii Lwowskiej (grekokatolicy). Ci ostatni przyjechali na spotkanie wraz ze swoim rektorem ks. Bogdanem Prachem. Drugą co do wielkości grupą byli ojcowie bazylianie niemal ze wszystkich klasztorów na Ukrainie. To jeden z nich - o. Sofron Mudryj - zapoczątkował przed kilku laty kontakty grupy ukraińskiej młodzieży z FSE. Zaprosił on wtedy dużą grupę, która wyjechała do Austrii na obóz zorganizowany przez KPE (Katholische Pfadfinderschaft Europas - Katoliccy Skauci Europy). Na szczególną uwagę zasługuje liczny udział sióstr bazylianek z całej Ukrainy, a zwłaszcza ich matki generalnej s. Alfonsy z Rzymu. Przyjechała ona specjalnie na to spotkanie, aby pokazać wszystkim siostrom, jak wielką rolę może odegrać skauting w wychowaniu dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięli udział także księża grekokatoliccy, miejscowi szefowie ze Lwowa, Żółkwi, Muchaczewa i Buczacza oraz kleryk i siostra zakonna z Białorusi.

Spotkanie było zorganizowane niemal perfekcyjnie. Atmosfera niesamowicie rodzinna, bo jak wiadomo chrześcijańska i słowiańska. To wszystko zapowiada wspaniały rozwój ukraińskiej organizacji. Dla nas jest to wyzwaniem do jeszcze ściślejszej współpracy z nimi, a zwłaszcza do osobistych kontaktów z tamtejszymi szefami. Są fantastyczni!

ks. Bogusław Migut