Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Spotkanie na temat otoczenia prawnego harcerstwa

Spotkanie na temat otoczenia prawnego harcerstwa

http://www.prezydent.pl, 2013-07-29 Tagi: prawo, ZHP, ZHR, spotkania

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom prawnym związanym z funkcjonowaniem harcerstwa. Spotkanie było kontynuacją zorganizowanego w czerwcu Forum Debaty Publicznej pt. „Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa”.

Otwierając spotkanie minister Maciej Klimczak zaznaczył, że realizacja idei ruchu harcerskiego wiąże się bezpośrednio z budowaniem kapitału społecznego. Podkreślił, że stworzenie przestrzeni prawnej, w której harcerstwo będzie mogło najlepiej funkcjonować, jest z perspektywy kraju niezwykle istotne.

Członkowie ruchu harcerskiego zaprezentowali zbiór ograniczeń i barier prawno-administracyjnych, które powodują, że działalność harcerska napotyka na trudności. Ustalono, że podczas kolejnych spotkań wypracowywane będą decyzje o kształcie konkretnych zmian.

W debacie uczestniczyły organizacje harcerskie objęte honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa, Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i poza granicami Kraju, a także przedstawiciele instytucji społecznych i obywatelskich.

źródło: http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/tworczosc-dziedzictwo-kulturowe-i-przyrodnicze-bogactwem-polski/aktualnosci/art,23,spotkanie-na-temat-otoczenia-prawnego-harcerstwa.html
zdjęcie: Piotr Małecki