Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Spotkanie Rady Pedagogicznej Skautów Europy

Piotr Bogusz HR, Namiestnik wędrowników, 2018-01-16

"Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących" Dz. Ap. 4

 

Poranna Msza święta i długi dzień obrad.

Naczelnik harcerzy - Jerzy Żochowski HR i Naczelniczka harcerek - Magdalena Gzik HR wraz ze swoimi namiestnikami i namiestniczkami wilczków, harcerek i harcerzy, wędrowników i przewodniczek oraz w gronie przybyłych hufcowych i asystentów wspólnie obradowali nad obecnym i dalszym rozwojem naszego Stowarzyszenia.

W duchu wspólnej troski o przyszłość Skautów Europy w Polsce rozmawialiśmy o wyzwaniach jakie stoją przed nami, a w szczególnym trybie o naszym Centrum Rozwoju i sposobach jego działalności.

Obszarem naszej troski i koncentracji w działaniu jest jakość kursów szkoleniowych naszych obecnych i przyszłych szefów, którzy na zasadzie wolontariatu prowadzą lub za chwilę będą prowadzić jednostki Skautów Europy. Podkreśliliśmy pryncypia szkoleniowe dla obszaru pedagogicznego naszych kursów oraz podjęliśmy decyzje o uruchomieniu i trybie prac mających na celu wypracowanie propozycji modyfikacji naszych kursów w zakresie wyzwań administracyjno-formalnych.

W rozmowach poszliśmy dalej tam gdzie mieliśmy zgodę. Mamy plan dalszych działań i działamy we współpracy między namiestnictwami i między nurtami.