Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Szara pielgrzymuje od piętnastu lat. Tym razem ze Skautami Europy

Szara pielgrzymuje od piętnastu lat. Tym razem ze Skautami Europy

ks. Paweł Witkowski SJ, 2012-09-08 Tagi: pielgrzymka

Szara to harcersko-jezuicka grupa pielgrzymkowa, która w tym roku po raz piętnasty pielgrzymowała w ramach Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Już od piętnastu lat wyrusza 5 sierpnia z kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Kończy pielgrzymi szlak wejściem na Jasną Górę 14 sierpnia.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa „Daj świadków”, które stanowiły prośbę skierowaną przez pielgrzymów do Boga, by powoływał osoby całym życiem głoszące Dobrą Nowinę. Nawiązywało ono wprost do ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary, w którym cały Kościół będzie prosił Ducha Świętego o wiarygodnych świadków Bożej Miłości.

Szara to połączenie duchowości ignacjańskiej z formacją skautową. Grupę Szarą prowadzą Jezuici, a współorganizatorami są harcerki i harcerze. Czerpiemy ze źródeł niemal pięćsetletniej ignacjańskiej duchowości, łącząc ją z harcerskim stylem, który charakteryzuje gotowość pełnienia służby, otwartość na drugiego, zdyscyplinowanie, a równocześnie naturalność, spontaniczność i pogoda ducha. Pielgrzymkowa grupa Szara jest czytelnym przykładem wychowania religijnego w skautingu. Łączy w sobie przygodę i wyzwania, a jednocześnie pozwala wcielać w życie wartości i ideały. Jest doświadczeniem spotkania Boga w braterskiej wspólnocie, w modlitwie i w służbie drugiemu człowiekowi. Tworzymy prawdziwą wspólnotę, co wyraża się także przez wspólne przygotowywanie śniadań i kolacji w trakcie pielgrzymki, czy cztery spotkania popielgrzymkowe w ciągu roku.

Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku połowę grupy stanowili harcerze i harcerki z trzech ogólnopolskich organizacji: Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związku Harcerstwa Polskiego.

Mam okazję być przewodnikiem grupy Szarej od dwóch lat, ale także jako jej uczestnik mogę powiedzieć, że pielgrzymka, a szczególnie grupa Szara, to dla mnie konkretni ludzie, na których mogę liczyć. To również długie godziny rozmów na tematy ważne i nie tylko… Pielgrzymka to spotkanie - z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Spotkanie w prawdzie, bo na trzydziestym kilometrze kolejnego męczącego dnia nie ma miejsca na udawanie. Wtedy ma się okazję doświadczyć niezwykłej gościnności gospodarzy, którzy otwierają przed nami swoje gospodarstwa, ale przede wszystkim serca.

Każdemu kto zastanawia się nad pójściem w Szarej proponuję słowa naszego klasyka, czyli św. Ignacego Loyoli, założyciela Jezuitów: "...rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. (...) człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu". Celem naszej grupy jest chwalić Pana śpiewem, czcić Go naszą modlitwą i służyć Mu każdego dnia, aby przez to osiągnąć zbawienie!

Wszystkich zainteresowanych naszą grupą zapraszamy na profil na Facebooku: www.facebook.com/grupaszara oraz stronę internetową: www.szara.jezuici.pl. Na niej znajdują się wszystkie informacje o pielgrzymowaniu w naszej grupie.

ks. Paweł Witkowski SJ
przewodnik grupy Szarej