Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Wędrówka Ekipy Krajowej

Daniel Staszewski HO, 2016-11-18

W dniach 11 - 13 listopada 2016 r. odbyła się wędrówka Ekipy Krajowej.

 

Obrady odbyły się  w Gimnazjum we Włodowicach, gdzie działa ruch harcerski - Skauting Jurajski. W obradach wzięli udział: naczelnik, hufcowi z Warszawy, Garwolina-Pilawy, Radomia, Krakowa, Górnego Śląska, Koszalina-Kołobrzega, CR Dynamo/Torpeda, namiestnicy trzech gałęzi i zaproszeni goście.

Piątkowemu Świętu Niepodległości towarzyszyły emocje piłkarskie związane z wygraną Polaków. Następnego dnia rozpoczęła się główna część programowa. Charakterystycznym elementem była żywiołowa, merytoryczna dyskusja związana z mnogością poruszanych kwestii. Na warsztat został wzięty system rad i rozmów indywidualnych z Szefami - jako środek motywacyjny, organizacja administracyjna hufca związana z wypoczynkiem oraz komunikacja w celu poprawy jakości działań na szczeblu hufca.

Duża część debaty została poświęcona zaangażowaniu dorosłych i dawaniu ich świadectwa w ramach Wymarszu HR, korespondująca z rozwojem przyszłych kadr w postaci pracy nad zawartością merytoryczną kursu dla szczepowych. Nie zabrakło także miejsca na relacje trzech namiestników o stanie rozwoju i prac w ramach każdej gałęzi. Całość spinały tematy dotyczące cnoty czystości, demograficznego wykorzystania bazy danych, planów wydawniczych rozwoju technicznego młodych wędrowników i działania Krajowej Ekipy Technicznej.

Odnośnie zaś samej wędrówki, odbywającej się na trasie Rzędkowice-Góra Zborów-Skarżyce wypada wskazać, że umożliwiała ona wyjście "w duchu drogi" poza cykl konferencji w postaci zawiązywania wzajemnych relacji, stawiania fundamentów do współpracy oraz wymiany doświadczeń.