Warszawa, niedziela 3 kwietnia 2005 r., Msza św. w intencji naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, który wrócił do Domu Ojca...

Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Idź dalej:

Aktualności

W miejscu papieskiej Mszy na pl. Piłsudskiego, gdzie padły znamienne słowa: "Niech zstąpi duch twój i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi", zgromadziło się blisko 150 tys. warszawiaków. Służbę pełnili harcerze ze wszystkich organizacji. Utworzyliśmy wspólne patrole wodne i sanitarne. Nad oprawą artystyczną uroczystości (czytanie fragmentów książek Papieża i Dzienniczka bł. siostry Faustyny Kowalskiej przez aktorów scen warszawskich) czuwał p. Jan Pośpieszalski. Porządek sprawnie zapewniały policja i straż miejska. Wyjątkowo, dla uczczenia naszego wielkiego rodaka i umożliwienia odprawienia tej Mszy św., kompania reprezentacyjna WP opóźniła uroczystą zmianę warty. Licznie reprezentowane były władze miasta z p. prezydentem L. Kaczyńskim na czele.

Nasza organizacja wystawiła do służby około 30 dziewcząt i chłopców zarówno harcerzy, jak i przewodniczek i wędrowników.

Mieliśmy zaszczyt jako pierwsi wznieść wezwanie modlitwy wiernych oraz wystawić wartę w prezbiterium. Na placu były też 4 nasze poczty sztandarowe  dwa harcerek i dwa harcerzy.
Władze naczelne reprezentowali: naczelniczka - Joanna Przypolska HR, asystent naczelnika harcerzy - Paweł Przypolski HR i skarbnik Stowarzyszenia - Hubert Nakoneczny HR.
Na początku uroczystości oraz na jej zakończenie odtworzono fragmenty papieskiej Mszy, jaka odbyła się w tym miejscu w 1979 roku. Na kanwie papieskich słów oparte było kazanie ks. bpa Jareckiego, które było bardzo osobiste i ciepłe.

Na zakończenie Mszy ks. prałat Jan Śliwiński przekazał prezydentowi Warszawy prośbę mieszkańców o zbudowania w tym miejscu pomnika ku czci zmarłego Ojca Świętego.
Po uroczystości odbył się nasz apel, który poprowadził dh Michał Pałamarz, a słowo do harcerzy wygłosił dh Hubert Nakoneczny, całość zakończyło odśpiewanie "Bratniego słowa".