Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Wielka Gra - relacja

Klara Majgier i Natalia Czyżak, 2 Drużyna Zabrzańska, 2017-04-10

Chciałabym podzielić się z wami wydarzeniami, które miały miejsce podczas Wielkiej Gry 2 drużyny Zabrzańskiej.

Na początku każdy z zastępów otrzymał od drużynowej mapę z fragmentem Lublińca z zaznaczonymi punktami, gdzie po kolei miałyśmy dotrzeć. Po krótkim wprowadzeniu ruszyłyśmy do pierwszego punktu. Gra była o tematyce "Prześladowani chrześcijanie oraz cesarstwo rzymskie".
Pierwsze zadanie dla mojego zastępu dotyczyło zmysłów. Np. w teście na smak trzeba było zjeść trzy kawałki czekolady i powiedzieć, jakiego są smaku, na dotyk z zawiązanymi oczami trzeba było odgadnąć, jaki nominał monety trzyma się w ręku.
W drugim punkcie czekało na nas kolejne zadanie, trzeba było upolować lwa oszczepem. Lew był narysowany na kartce zawiązanej pomiędzy dwoma drzewami. Oszczepem był lekko zaostrzony na końcu patyk. Za czwartym razem udało nam się upolować lwa.
Trzecie zadanie dotyczyło Zbroi Bożej. Ponieważ tematyka nawiązywała do cesarstwa rzymskiego trzeba było w Piśmie Świętym odnaleźć fragment, w którym św. Paweł opisuje zbroję rzymskiego żołnierza oraz powiedzieć, jaki ma ona związek z naszym życiem duchowym.
W czwartym punkcie zgromadziły się wszystkie trzy zastępy, miały się tam odbyć jeszcze dwie konkurencje. Pierwszą z nich były wyścigi rydwanów. Z każdego zastępu zostały wytypowane dwie dziewczyny. Jedna usiadła drugiej na barana i odbyły się wyścigi. Drugą konkurencją były walki gladiatorów. Każda harcerka miał przywiązaną do ręki kartkę ? ?tarczę?, zabawa polegała na tym, aby ściągnąć osobie z innego zastępu tarczę. Wygrywał ten zastęp, z którego została osoba z tarczą.
Po podliczeniu dolarów, które dostawałyśmy za każde wykonane zadanie okazało się, że zwycięzcą zostały harcerki z zastępy Orzeł.