Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

Magdalena Gzik HR, 2016-02-25

W dniach 19-21 lutego 2016 r. w Berlinie odbyło się spotkanie mające na celu wymianę informacji o obozach skautmistrzowskich organizowanych przez poszczególne organizacje krajowe należące do Federacji Skautingu Europejskiego.

W spotkaniu uczestniczyły osoby odpowiedzialne za formacje szefów i prowadzenie obozów szkoleniowych w organizacjach krajowych: francuskiej, włoskiej, belgijskiej i polskiej.

Pierwsza część programu obejmowała rozmowy mające na celu wzajemne poznanie programów kursów szkoleniowych prowadzonych dla każdej gałęzi wiekowej w różnych krajach.  Następnie podejmowaliśmy refleksję, próbując odpowiedzieć m.in. na pytania jak możemy wspomóc naszych szefów w pełnieniu roli wychowawców w obliczu współczesnych zagrożeń w rozwoju młodego człowieka np. wychowanie w niepełnej rodzinie, uzależnienia , świat wirtualny.

Podczas spotkania mieliśmy okazję zaprezentować program oraz wnioski nasuwające się po przeprowadzeniu pierwszego polskiego obozu szkoleniowy III stopnia „IZIQU”, który odbył się w 2015 r. w nurcie męskim.

Wspólnie zastanawialiśmy się również w jaki sposób na poziomie obozów szkoleniowych II i III stopnia możemy pogłębić realizację wymiaru europejskiego.

 

Magdalena Gzik HR