Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
XIII Sejmik Skautów Europy

XIII Sejmik Skautów Europy

Krzysztof Olaf Żochowski HO, 2012-09-05 Tagi: sejmik, kraków, rada naczelna, zarząd, spotkania

Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście". Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. (...) To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry. (...) Bądźcie świadkami miłosierdzia!” Echo tych słów, wypowiedzianych przez Jana Pawła II 17 sierpnia 2002 roku w Krakowie - Łagiewnikach, pobrzmiewało w uszach 250 szefowych i szefów zgromadzonych na XIII Sejmiku Skautów Europy. Celem był wybór nowych członków Rady Naczelnej i Zarządu na kolejną kadencję. Oprócz części oficjalnej obrad, nie zabrakło czasu na modlitwę, zabawę i rozmowy. Sejmik obradował w dniach 31.08-02.09.2012 r.

W piatkowy wieczór 31 sierpnia członkowie czynni Stowarzyszenia zaczęli zjeżdzać się do Krakowa-Łagiewnik. Oprócz członków czynnych Stowarzyszenia pojawili się gościnnie skauci z Hiszpanii, Ukrainy i Węgier oraz goście specjalni z Francji. Po zakwaterowaniu i rejestracji rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium bł. Jana Pawła II przy Centrum „Nie lękajcie się”. Chwile modlitwy i zawierzenia stowarzyszenia Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Błogosławionego były przeżywane w sposób szczególny dzięki obecności chóru i orkiestry Skautów Europy w Polsce pod kierownictwem Emilii Danileckiej.

Posiedzenie sejmiku rozpoczęło się w sobotę rano po apelu oraz mszy świętej. Zebranych w auli Jana Pawła II przywitał przewodniczący stowarzyszenia Jarosław Sroka HR. Po przegłosowaniu porządku obrad nastąpiły sprawozdania – przewodniczącego stowarzyszenia, skarbnika PiotraŚwieżewskiego HR, naczelniczki Katarzyny Kieler HR, naczelnika Marcina Kruka HR oraz przewodniczącego Rady Naczelnej Marka Muchy HR. Wszystkie wystąpienia podkreślały niezwykle dynamiczny rozwój Skautów Europy w Polsce, który nastąpił w przeciągu ostatnich trzech lat.

Jednym z najważniejszych zadań Sejmiku jest wybranie członków Rady Naczelnej, która następnie powołuje Zarząd. Po ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowej oraz Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej, przyjęciu sprawozdań i ustaleniu liczby członków Rady Naczelnej na 12 osób, nastąpiła prezentacja kandydatów. Kolejnym punktem było głosowanie.

Obecni na XIII Sejmiku czynni członkowie Stowarzyszenia wybrali Radę Naczelną w składzie:

 • Przewodniczący Rady Naczelnej - Marek Mucha HR,
 • Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej – Anna Giszczak-Dobek HR,
 • Sekretarz Rady Naczelnej – Tomasz Kilian HR,
 • członkowie:
  Barbara Herdzik HR,
  Zbigniew Korba HR,
  Hubert Nakoneczny HR,
  Joanna Maj wędr.,
  Grzegorz Makuch HR,
  Anna Oleszczyk HR,
  Jarosław Sroka HR,
  Tomasz Szydło HR,
  Piotr Świeżewski HR.

Po wyborach uczestnicy mieli okazję wysłuchać konferencji specjalnego gościa – Maurice’a Olliera (byłego naczelnika francuskiego stowarzyszenia Skautów Europy i byłego komisarza federalnego FSE) – traktującej o początkach Federacji Skautingu Europejskiego, a także ideach przyświecającym jej założycielom.

Kolejnym punktem spotkania był Wieczór Talentów, zakończony przedstawieniem pt. "Czerwony Kapturek – Historia Prawdziwa", przygotowanym przez świeżo upieczonych absolwentów drugiego stopnia kursu dla drużynowych Adalbertus.

W  międzyczasie obradowała nowowybrana Rada Naczelna, która po przeprowadzeniu rozmów z poszczególnymi kandydatami, dokonała wyboru Zarządu Stowarzyszenia w składzie:

 • Przewodniczący - Piotr Sitko HR,
 • Wiceprzewodniczący/Naczelniczka - Katarzyna Kieler HR,
 • Wiceprzewodniczący/Naczelnik - Marcin Kruk HR,
 • Sekretarz Krajowy - Dominika Pruszczyńska HR,
 • Skarbnik Stowarzyszenia - Mateusz Flis HR,
 • Duszpasterz Krajowy - ks. Marek Adamczyk.

Wieczorem tego samego dnia odbyła się impreza taneczna, na której przygrywał harcerski zespół Rzut Beretem oraz formacja Gienki.

Ostatniego dniu Sejmiku miała miejsce poranna sesja podsumowująca całość obrad. Przedstawiono oficjalnie zgromadzonym nowych członków władz naczelnych, którzy podziękowali za okazane zaufanie i wyrazili pełną gotowość do służby na rzecz stowarzyszenia. Następnie zebrani wsłuchali wystąpienia członka redakcji kwartalnika Pressje na temat zaniedbanego dziedzictwa dorobku Jana Pawła II i "zakremówkowania proroka".

Potem głos w duchu braterstwa skautowego zabrali goście: Wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Urszula Kret HR oraz harcerski przyjaciel Senator RP Kazimierz Wiatr.

Na apelu kończącym obrady sejmiku odbyło się przekazanie błękitnej chusty nowemu przewodniczącemu. Wielkim wydarzeniem dla krakowskiego środowiska harcerskiego było powołanie 2. Hufca Krakowskiego FSE z hufcową Mileną Suligą HR na czele, zaś hufcową 2. Hufca Wrocławskiego FSE mianowano Magdalenę Wiśniewską HR.

Czas XIII Sejmiku przeżywany był w niezwykle wartościowy i ubogacający dla obecnych na nim osób. Nie pozostaje nic innego jak życzyć nowemu Zarządowi, Radzie, Naczelnictwu i wszystkim Skautom Europy, aby rozpoczynając kolejne trzy lata służby potrafili „nieść iskrę Bożej łaski” na wzór nieustannie przypominającego o tym bł. Jana Pawła II.

Krzysztof Olaf Żochowski HO
przyboczny 1. Garwolińskiej FSE