Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Zakończenie Roku Bł. Stefana Frelichowskiego

Zakończenie Roku Bł. Stefana Frelichowskiego

Piotr Sitko HR, 2014-02-24 Tagi: Frelichowski, Warszawa, bł. Wincenty Frelichowski, katedra polowa

Mszą św. sprawowaną przez biskupa polowego WP Józefa Guzdka, zakończyły się obchody stulecia urodzin bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele związków i organizacji harcerskich z Polski i zza granicy. W homilii bp Guzdek zachęcał młodzież do naśladowania Druha Wicka w mądrym dokonywaniu wyborów i wierności ich realizacji. Po Mszy św. harcerze i skauci uczestniczyli w prelekcji multimedialnej na temat swego patrona.

Na początku Eucharystii wszystkich uczestników powitał ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii polowej i koordynator ds. duszpasterstwa harcerzy w ordynariacie polowym. Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe i proporce organizacji harcerskich. Na ołtarzu umieszczone zostały relikwie patrona harcerzy.

- Rok bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego dobiega końca. Pragnę dzisiaj podziękować wszystkim za wiele cennych inicjatyw, które sprawiły, że patron harcerstwa polskiego stał się jeszcze bardziej znany i kochany. Jest on wzorem i przykładem do naśladowania jak służyć Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu - powiedział na początku Mszy św. bp Guzdek. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że modli się za harcerki i harcerzy oraz za tych, którzy starają się naśladować Druha Wicka.

Mszę św. koncelebrowało ponad dwudziestu księży kapelanów pełniących posługę duszpasterską wśród harcerzy. Liturgię słowa przygotowali przedstawiciele ZHP, ZHR oraz Skautów Europy (nasz chór spisał się doskonale).

- Przyszło nam żyć w czasach, kiedy wszystko zdaje się być względne, niejasne, nieokreślone. W społeczeństwie zdaje się dominować postawa niewierności. Dziś wielu młodych nie potrafi już dokonać ostatecznych wyborów, nie potrafi też być wiernym danemu słowu - mówił w homilii bp Guzdek. Zauważył, że współczesny świat często promuje niewierność. Dotyczy to małżeństwa, życia rodzinnego, a nawet kapłaństwa. Zdradę uważa się za przejaw wolności wyboru.

Biskup Guzdek przytoczył kilka fragmentów z Pamiętnika Druha Wicka ukazujących jego wewnętrzne zmagania. Zachęcał do naśladowania go w odpowiedzialności i dokonywaniu świadomych wyborów życiowych oraz wytrwania w powziętych zamiarach. - Błogosławiony Stefan Frelichowski to wzór godny do naśladowania dla współczesnego człowieka - podkreślił. Dodał, że wspomnienie patrona harcerzy to dobra okazja do rachunku sumienia z podejmowanych wyborów i wierności w ich realizacji. Zwrócił uwagę, że życie bez radykalnych wyborów i wytrwałości w podjętych decyzjach jest bezbarwne i nie prowadzi do właściwego celu.

Zaapelował do instruktorów i duszpasterzy harcerzy i skautów, aby wychowywali młodzież poprzez świadectwo własnego życia i ukazywanie autorytetów. - Wychowawca jest świadomy tego, że w sferze duchowej niczego nie można narzucić z zewnątrz. Jego rolą jest wyjaśnianie, tłumaczenie, przestrzeganie lub zachęcanie, wszak wybór jest zawsze osobistą sprawą każdego człowieka, bez względu na wiek - powiedział.

Na koniec zawierzył harcerzy i skautów opiece ich patrona. - O dojrzałości człowieka świadczą dokonane wybory i wierność w ich realizacji. Niech błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski pomaga nam być wiernymi podjętym decyzjom - zakończył.

Po Mszy św. w sali konferencyjnej odbyła się prelekcja multimedialna ukazująca postać bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Spotkanie harcerskie zakończyło się rozmowami na tematy harcerskie przy wojskowej grochówce. Każdy z uczestników otrzymał Pamiętnik patrona harcerzy.

23 lutego przypada liturgiczne wspomnienie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który tego właśnie dnia w 1945 r. zmarł w wyniku zarażenia się tyfusem w obozie koncentracyjnym w Dachau. 22 stycznia 2013 r. minęła setna rocznica jego urodzin. Druh Wicek, jak nazywany jest w środowiskach harcerskich, został beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II 7 czerwca 1999 r. podczas VII pielgrzymki do Polski.

Po beatyfikacji podjęto starania, aby bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski został patronem harcerstwa polskiego. Cztery lata później, 22 lutego 2003 r., w Dniu Myśli Braterskiej, kard. Józef Glemp, Prymas Polski, poinformował, że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 20 września 2002 r. ogłosiła bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem polskich harcerzy.

Piotr Sitko HR
przewodniczący SHK-Z FSE

fot. Ordynariat Polowy WP

Zakończenie Roku bł. Stefana Frelichowskiego