Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Zapraszamy do św. Józefa w Kaliszu

Duszpasterze Skautów Europy z Diecezji Kaliskiej, 2017-12-01

Drogie Przewodniczki i Wędrownicy, Harcerki i Harcerze, Kochane Wilczki, Szanowni Przyjaciele Skautów Europy!

„Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za opiekuna...”- tak śpiewamy w jednej z pieśni, choć nie zawsze w pełni uświadamiamy sobie ogromu skuteczności Jego wstawiennictwa. Św.Teresa z Àvila wyznała: innym świętym dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu [Józefowi], jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim. Bł. papież Pius IX, widząc pilną potrzebę nadprzyrodzonej pomocy wobec ówczesne zagrożeń, 8 grudnia 1870 roku ogłosił św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. Kolejni papieże czcili św. Józefa i nauczali o jego troskliwej opiece i skutecznym wstawiennictwie u Boga. Wielkim czcicielem św. Józefa był św. Jan Paweł II, który w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos (o Świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła) podał, dlaczego do św. Józefa trzeba się nam uciekać. O papieżu Franciszku mówi się, że nakreślił rys józefologiczny Kościoła. To właśnie Ojciec Święty Franciszek pozwolił nam od I niedzieli adwentu AD 2017, aż do 6 stycznia 2019 roku, przeżywać w kaliskim sanktuarium Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa (połączony z odpustem zupełnym). Zapraszamy Skautów Europy do nawiedzania naszego narodowego sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Podczas szkolenia duszpasterzy i kapelanów harcerskich (dotyczącego ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym) w dniu 29 listopada br. przypomniano nam, że to św. Józef rozpoczyna historię ochrony Dziecka przed przemocą. Nie sposób przywołać łask, które za jego wstawiennictwem zaznać może nasz skautowy ruch. Niech zatem będzie orędownikiem dla Przewodniczek i Harcerek (które za jego przyczyną mogą modlić się nie tylko o dobrego męża). Niech jako Mąż sprawiedliwy wspiera Wędrowników i Harcerzy. Skuteczną obroną niech będzie dla Wilczków. A jako przeczysty opiekun, niech oręduje za Duszpasterzami. 13 października tego roku świętowaliśmy setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Siostra Łucja, w piśmie do swego biskupa, tak wspominała ostatnie objawienie: „Kiedy Nasza Pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią ubraną w bieli, w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża.

Niech św. Józef błogosławi FSE.

                                    Idźcie do Józefa!

                                                                                                                 Duszpasterze Skautów Europy z Diecezji Kaliskiej