Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Skauci łączą siły na Światowe Dni Młodzieży

Skauci łączą siły na Światowe Dni Młodzieży

madrid11.com, 2011-01-18 Tagi: JMJ 2011, ŚDM 2011, Światowe Dni Młodzieży, Madryt

1200 młodych skautów z całej Europy weźmie udział w ŚDM jako wolontariusze. Skauci przygotowują się od wielu miesięcy do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Madrycie. Będzie to dla nich okazja nie tylko do przyjazdu w sierpniu 2011 roku do stolicy Hiszpanii, ale również do wzięcia czynnego udziału w wolontariacie.

Udział młodych ludzi w ŚDM jest owocem porozumienia pomiędzy organizatorami Dni Młodzieży, a Federacją Skautingu Europejskiego.

Członkowie FSE po raz pierwszy będą mogli uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży.

Podczas spotkania w Madrycie młodzi wolontariusze będą pomagać w kwestiach organizacyjnych, w sprawach zakwaterowania pielgrzymów w miejscach przygotowanych na ich przyjęcie oraz w codziennych czynnościach. Wspomniani wolontariusze, którzy przyjadą do Madrytu z 17 państw świata, będą pracować w 6-osobowych zespołach.

Nie tylko wolontariat

Skauci, którzy nie zostaną wolontariuszami również będą mogli cieszyć się doświadczeniami duchowymi i jednościowymi, które są szczególnym znakiem Światowych Dni Młodzieży. Od 11 do 15 sierpnia 2011 roku skauci, którzy będą uczestniczyć w programie „Dni w diecezjach”, dostaną szansę aby zamieszkać w różnych diecezjach Hiszpanii, gdzie będą w ciągłym kontakcie zarówno z lokalnymi, jak i zagranicznymi skautami. W tych dniach promowana będzie modlitwa i solidarność. Skauci dzięki zajęciom z historii, sportu, sztuki i gastronomii poznają chrześcijańskie korzenie kultury hiszpańskiej.

"Solidarność i braterska wyrozumiałość"

Sam Ojciec Święty Jan Paweł II w 1994 roku mówił do wolontariuszy, że są wezwani do „wzięcia udziału, z całą gorliwością młodości, w zbudowaniu Europy narodów, która będzie opierała się na solidarności i braterskiej wyrozumiałości”. Te słowa były podstawą dla początków Federacji Skautingu Europejskiego.

Nie tylko w nich odnajdujemy ducha Kościoła: członkowie Federacji Skautingu Europejskiego są zobowiązani do prowadzenia życia bazującego na kształtowaniu charakteru, zdrowia, zdolności manualnych i służbie Bogu. „Są oni narzędziem pastoralnym dla Kościoła, motorem edukacyjnym dla wszystkich wierzących i dlatego też miejscem kształcenia się darów przywódczych, życia społecznego i osobistych powołań, zarówno kościelnych, jak i laickich” – oświadczył Juan Pedro Sánchez-Horneros, przedstawiciel Federacji Skautingu Europejskiego w Hiszpanii. Co więcej, księża oraz inne osoby związane z Kościołem zachęcają skautów do wyjazdów i do aktywnych działań prowadzonych przez parafie.

za: http://www.madrid11.com/